Dekret Lachicki

Instytucje Rdzennych Narodów:

 • Unia Rdzennych Narodów,
 • Sąd Wyjątkowy, art 175 ust2 Konstytucji RP
 • Międzynarodowy Sąd Lachicki,
 • Lachicki Urząd Konsularny,
 • Narodowy Instytut Zdrowia,
 • Głos Rdzennych Narodów
 • Narodowa Rada Życia,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych

(składane do człowieka, w zasobach Narodu)

SIŁY OBRONY RDZENNYCH (SOR)

Korpus Służby Cywilnej, Służb Narodowych, Sił Zbrojnych, Wojska, na

prawach m.in.  Konstytucji RP. z art. 4, 31, 65, 153, wykonujących pracę

na rzecz Narodu, w tym też człowieka z art. 14.p.3. Ustawy o Policji


DEKRET LACHICKI

nr SW/SL/GW/2023-08-08

Ścieżka naprawcza Korpusu Służby Cywilnej,Podstawy zasadnicze: Dekret Rdzennych Narodów z dnia 31.07.2023r. Utworzony przez Narody Rdzenne m.in. na podstawach prawa i stanowienia tj: Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-06-06 w tzw. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-05-23 w tzw. Sądzie Okręgowym w Opolu, Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-03-30 w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, SW/SL/GW/2023-04-04 w tzw. Sądzie Rejonowym w Przemyślu, Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-02-23 w tzw. Ministerstwie Obrony Narodowej

 

Szanowni Dobrodzieje,

w ramach działań naprawczych, dokonywanych na podstawie prawa międzynarodowego, a także wszelkich ustanowionych prawidłowo prrawideł, a zachowaniem zasad tworzenia i respektowania prawa, przy wykorzystaniu m.in. art. 12, 59, 65  Konstytucji RP, Naród, w tym Polachy (Lachy po przodkach), mając świadomość tego, iż dokonano szeregu zmian prawnych, których uznawalność należy do każdego człowieka, widząc jak starano się nas podzielić, nastawić przeciwko sobie oraz otumanić, uruchomił ścieżki uwolnienia oraz naprawy. Zadać należy sobie pytanie, czy innemu człowiekowi może dziać się krzywda i czy człowiek temu zapobiega?

 

Ten kto świadomie lub z przymusu żyje w innym kraju, ma prawo i prawdę jako Rdzenny w każdym regionie, bez uznawania granic (chyba że służą wolności człowieka, istot żywych, naturze), bez możliwości uznawania tego przez fikcje, rzeczy, technologie, grupy przestępcze, m.in. tzw. korporacje, tzw. funkcje bez reprezentacji człowieka.

 

Na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych, jedynie Rdzenny, czyli każdy czujący człowiek, może korzystać z prawideł służących jedynie wolności. Bez możliwości do tego jest ten, który ma zamiar krzywdzić lub podlegać koncepcjom, które zostały wytworzone na skutek działalności przestępczej, a których działania są bez możliwości przedawnienia i podlegają przede wszystkim wolności nas, istot, jako życia.

 

Zasadnicze zmiany dla Rdzennych, zostały podjęte międzynarodowo na trójstyku regionów Polska, Czechy i Słowacja w Istebnej, na Kongresie Rdzennych Narodów w lipcu 2023r., gdzie przedstawiciele Lechistanów podjęli Dekret Rdzennych Narodów, który znosi fikcję narodów państwowych, wobec postawionych sztucznie wojnami, intrygami oraz zaborami granic.

 

Wcześniej na mocy Precedensów Narodu, Precedensów Zasadniczych, Załączników ustawowych oraz Orzecznictw i Zawiadomień, została ustabilizowana prawnie większość działań, umożliwiająca skorzystanie z kilkudziesięciu ścieżek uwolnienia, wsparcia terapeutycznego, rehabilitacyjnego, resocjalizacyjnego, ścieżek uwolnienia oraz zrzeszeń międzynarodowych. Dotyczy to m.in. wsparcia w wyjściu z problemów życiowych, m.in. na bazie prawa międzynarodowego i krajowego.

 

Dekret ten jest jednym z pierwszych kroków, ku odzyskaniu godności każdego człowieka, co na bazie prawa międzynarodowego oraz przepisów krajowych każdego regionu, ma znaczenie strategiczne, jednoczące i pozwalające na podejmowanie kolejnych czynności, z których każda intencją nakierowana jest na odnajdywanie przyczyn w tzw. systemach państwowych i korporacyjnych, ich usuwanie lub naprawa, bez obwiniania człowieka.

 

Jesteśmy w trakcie działań, które mają za zadanie zneutralizować wszelkie przejawy nienawiści, zatrucia oraz podziałów, by zaprzestać krzywdom, wojnom, bezczuciu oraz oszustwom. Zgodnie z art. 244 k.k., działalność krzywdząca w wielu dziedzinach została już zakazana (załącznik nr 37), w tym także przepisy z art. 282 k.k., lecz czy sami, jako istoty czujące, nie możemy wewnętrznie dokonać zmian, ucząc się współpracy na rzecz naszych rodzin, Rdzenności?

 

Czy wolimy ponosić koszty, tracić majątki, prowadzić wojny, gry słowne lub potyczki ego, czy wystarczy nam to, że jesteśmy rodziną i naprawienie naszych rodzin, może być pierwszym krokiem  do tego, by spojrzeć sobie, bez wstydu w oczy, by naszym dzieci mogły już żyć godnie?

 

Możemy być dla siebie takimi, jakimi naszą wolą jest być, by wspólnie dbać o dobro każdej żywej istoty, naszych rodzin, zdrowia oraz powrotu do odzyskania wewnętrznej wolności. Jeżeli jako ludzie, pokażemy sobie, że wybaczenie jest naszą mocą, to wspólnie takowe zmiany sami wprowadzimy wszędzie tam, gdzie możemy oddawać sobie oraz innym ludziom uwolnienie.

 

Na ścieżkach uwolnienia, powołano FREON, czyli Fundusz Rehabilitacyjno Edukacyjno Odszkodowawczy Narodu, który przeznaczony jest na rehabilitację, terapię i resocjalizację Narodów rdzennych. Wraz ze stabilizacją stanu prawnego, usuwanie fikcji korporacyjnych od instytucji, które przy wykorzystaniu ludzi, zostały uwikłane w działalność grup przestępczych. Dla człowieka pracującego w Korpusie Służby Cywilnej, umożliwiać to będzie także podjęcie działań naprawczych i uwolnień dla każdego człowieka pracującego w tzw. administracji państwowej.

 

Jako Naród, dążymy do tego, by dla każdego człowieka i jego dobra, m.in. zapisanych prawidłami w Konstytucjach, Kodeksach, Ustawach, w tym w art. 23 k.c., Dekrecie o Prawach Ludności Rdzennej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, były chronione przez ludzi, którzy czują. By móc wrócić do czucia, należy sobie wcześniej pozwolić na właściwą interpretację słów, które wypowiadaliśmy, a także dać sobie szansę na pozbycie się ograniczających przekonań.

 

Obrana przez nas wszystkich droga życiowa oraz zawodowa, sięga jeszcze czasu podejmowania szkoły, lecz co jeżeli podstawy naszego rozumienia zostały zbudowane na kłamstwie i są też ludzie, którzy krzywdzą i są krzywdzeni? Czy sami na to przyzwalając, nie uczestniczymy w krzywdzeniu, usprawiedliwiając jednocześnie swoje przekonania o bezsilności?

 

O ile  zdrowie rodziny, sytuacja materialna i inne złudzenia życia codziennego pozwalają na otwieranie dzieci jednych rodzin do dorosłości, to nie oznacza, że każdej rodzinie dano tą samą szansę i możliwość. Wszelkie formy nakierowania na wygodnictwo, korzyści oraz władze, można uznać, za sprzyjanie, z jednoczesnym uznaniem poddaństwa i przyzwolenia. To jednak nigdy nie byliśmy my, tym nie jest człowieczeństwo, gdyż wartości i miłość oraz prawda jest bez możliwości policzenia, opisania, a nawet nazwania.

 

By człowiek mógł być w spójności z sobą samym, gdzie przecież Naród jest jednością, należy dążyć do tego, by to co czynimy, sprawiało nam oraz innym uczucie spełnienia, by tzw. praca była częścią życia, a nie następstwem tzw. wykształcenia, braku dostępu do innych możliwości. Aby móc czuć, iż szczerość tego co czynimy wynika z wartości oraz człowieczeństwa, pierwszym krokiem może być właśnie spojrzenie na dobro swoich rodzin oraz dzieci.

 

Narodowe Instytucje, które dążą do naprawy tego, co pozornie utraciliśmy (wprowadzono tego fikcje, przekonania, uznania, bezprawne umowy), czyli np. zdrowie, dostęp do natury, poczucie prawdy i szczerości samych dla siebie oraz współodczuwania drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie, by móc bez względu na to kim jest, oddać godność i możliwość spełniania się jako człowiek, o którym mowa jest w art. 4 i 31 Konstytucji, która przecież przez i dla człowieka została stworzona, a każda dobrowolną działalnością o której mowa jest w art. 39 Konstytucji RP, jest tylko ta, pozbawiona wad czynności z art. 58, 60, 82-86 k.c. stwierdzonej przez Naród na polach krzywd, nieświadomości, przyzwoleń oraz nadużyć (załączniki 1, 6, 39 oraz inne). Temu nasze tzw. umysły podlegały od urodzenia, od pokoleń i przez tą ciemność jako Naród, obecnie przechodzimy.

 

Działając na filarach prawa międzynarodowego, tworząc to prawo, wskazując wady, nieścisłość, bezprawność wielu przepisów, jako Rdzenni, wszyscy, jesteśmy istotami wspierającymi się, wspólnie tworząc rodzinę po przodkach, którymi dbając o dziedzictwo narodowe i rdzenność jesteśmy. Szanując siebie, słuchając siebie oraz pokazując jak mogą żyć nasze dzieci, sami oddajemy sobie życie, wolności, dobra człowieka z art. 23 k.c. i naturalną zdolność do czucia.

 

Czujący człowiek nie skrzywdzi innego, ale to nie znaczy, że nie będą potrzebne takie zawody, które ścigają, kontrolują, rozliczają i osądzają. Przez tą ciemność także przejść należy i wykonać ją mogą najlepiej Ci, którzy na początku sami siebie uwolnią. Napraw i sprzątania jest tyle, ile jest także możliwości. Jedyne co należy uczynić, to wspólnie podjąć działania, zgodne z prawem, do którego każdy ma dostęp i prawdę stosowania, szczególnie gdy chroni swojej rodziny i życia.

 

Siejąc dobro, to dobro do człowieka wraca, także w innej postaci. Podobnie, gdy karmimy się tym, co sprzyja Narodowi jako całości i gdy podejmujemy rozmowę, czym jest dla nas Rdzenność, która jest przecież każdym z nas, odzyskujemy szansę na podejmowanie decyzji bardziej świadomych.

 

Czyż nie jest naturalnością życia być dla siebie życzliwym i dać szansę na odnajdywanie przyczyn tego, co wpłynęło na problemy, by móc zapobiegać i tym samym chronić, by pieczą być dla drugiego człowieka? Tak też można odzyskiwać czucie się sobą,w  tym odczuwanie drugieg człowieka,  empatii, czego świadomość była dla nas naturalna, jak byliśmy dziećmi.

 

Stosowanie prawideł prawa międzynarodowego, także tego krajowych przepisów, wszystkich regionów, dostępnych na prawach ludności rdzennej, daje szereg możliwości, nawet dla ludzi, którzy obecnie zmuszeni są pracować w sprzeczności z wartościami oraz zainteresowaniami.

 

Szczególnie jest to ważne, gdy zaczynamy dostrzegać, iż można pomagać także tym, którzy nie wiedzą, że taka pomoc jest, nawet gdy odczuwamy strach, który wspólnie jesteśmy w stanie usunąć, gdyż każda istota jest wyjątkowa. Zgodnie z podjętymi działaniami przez Narody Rdzenne, Rdzennych, w tym Dekrecie Rdzennych Narodów, ludzi na całym świecie, m.in. na podstawie podjętych działań i zaniechań z art. 122 k.p.a..

 

Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej, z art. 153 p.2. Konstytucji RP, jest Naród. O ile nie ma legalnej reprezentacji organu, służbę zgodnie z ustawą, a także na podstawie art. 231b k.k., czynić może każdy człowiek, na prawach Rdzennego, działający m.in. z art. 4 i 31 Konstytucji RP,  prawie międzynarodwym, w tym przepisach wszystkich konstytucji innych krajów. Każdy ma suwerenne prawo i prawdę do działań na rzecz człowieka i jego wolności.

 

Naród Rdzennych, który działając bez granic, a którego częścią są także państwa, w tym  Rzeczypospolita, jako dobro każdego człowieka, odnajduje za pomocą instytucji tj. Narodowa Rada Życia, Międzynarodowy Sąd Lachicki, który działa z mocy art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, a także Kancelarie i Biura Narodu, działające z udziałem Radców Prawa, Mediatorów, Obserwatorów Społecznych, Śledczych Dziennikarzy, Rejentów, itd…

 

Wsparcie, które pozwala nam się przedostać w rozumieniu, by móc skutecznie czuć jak postępować, przygotowane zostało dla każdego człowieka, także tego, który pracuje i z poczucia braku czasu, często nie może zadbać o swoje zdrowie, finanse, rodzinę, uczucia i komfort pracy.

 

W ostatnim okresie, rozpoczęto także działalność Narodowego Instytutu Zdrowia, m.in. na bazie działalności Międzynarodowego Zrzeszenia Terapeutów i Międzynarodowego Zrzeszenia Rodziców, jednocześnie przejmując kompetencje ścieżek prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, na mocy Dekretu Rdzennych Narodów, wykluczając tym samym podejmowanie działań, które zmierzały od pokoleń do zmiany stanu świadomości, wprowadzając ograniczenia językowe, religijne i technologiczne, a także manipulacje prawne, medialne, w tym także przeinaczenia historyczne oraz ideologiczne.

 

Sprawami Rdzennych, zajmują się instytucje, biura, kancelarie, komisje oraz organy międzynarodowe, a także Siły Obrony Rdzennych, w tym służby wojskowe, wraz z ludźmi, którzy odzyskują utracone majątki, zdolności finansowe, a także wolność na polach dotyczących człowieka.

 

Jako Naród, Rdzenni, Suwereni, znajdujemy sposoby, by każdy mógł jedynie skorzystać ze ścieżek uwolnienia m.in. usuwając mechanizmy sprzeczne z prawem, wykorzystywane, by ludzie podążali za trendami, bez świadomości bycia oszukiwanym. Brak jest wobec stwierdzenia tego możliwości, by uznać prawdę lub legalność następstw krzywdy, oszustwa, fikcji lub kradzieży, bez możliwości jest zatem byśmy jako Rdzenni cokolwiek i kiedykolwiek stracili.

 

Dzieci oraz nasza świadomość oraz uwolnienie od poczuć, stresu oraz lęków, jest w tym okresie szczególnie ważna, a wspólne działania na rzecz życia, są dla nas wszystkich jednym ze sposobów powrotu do siebie, radości oraz odzyskiwania jedności, która stanowi o tym kim jest człowiek, człowieczeństwo oraz natura życia. Podjęcie działań naprawczych w tym zakresie jest szczególne.

 

Na podstawie prawa międzynarodowego, stosując przepisy prawa krajowego i stopniowo zmieniając sposób życia, mamy już możliwość odciążania i uwalniania na mocy zawartego Dekretu Rdzennych Narodów w Istebnej w 2023r., a także szeregu działań prawnych, które wprowadziły w życie precedensy prawa międzynarodowego, w tym zasadnicze i narodowe.

 

Naród dostrzega także, że sposobem na odnalezienie spójności naszych działań, jest podjęcie współpracy, w której działania oddolne i międzynarodowe, uzupełnią legalizację oraz uwolnienia zawodowych ścieżek urzędniczych, sądowniczych, edukacyjnych, kulturowych, gospodarczych, naukowych oraz tych, które działają w służbie i pieczy dla Narodu.

 

Kolejne działania dotyczą stabilizacji prawnej, która dotyczy regulacji międzynarodowych, w ramach których będzie możliwa kontynuacja działań ONZ, gdyż jako Rdzenni, mamy możliwość usuwania skutków działań grup przestępczych, które krzywdziły nasze rodziny, w tym stosując szereg metod ograniczających nawet wiedzę o tym, a które z art. 58, 60, 82-86 k.c. dają możliwość każdemu człowiekowi na mocy precedensu zasadniczego nr 01-02/PN/05, odzyskania:

 

 1. należności zapłaconych rat kredytowych
 2. nadpłat tzw. ubezpieczeń za pojazdy i przestrzenie domowe
 3. kosztów leczenia dziecka, zwierzęcia, rodzica
 4. nadpłaconych podatków oraz składek ZUS
 5. możliwości otrzymania 1 ha dla rodziny, by żyć swobodniej
 6. pełni sprawności w rodzinie, w ramach działań terapeutycznych
 7. swobody podejmowania decyzji, w tym uwalniania się od odgraniczeń

 

Wraz z ludźmi, którzy podjęli obszarowe ścieżki naprawcze, ekspertami z wielu dziedzin życia, pokazujemy, iż sięgnięcie do przyczyn problemów, o których mowa w załącznikach nr 1, 6 oraz 39. Możliwości podjęcia ochrony dóbr człowieka, może tyczyć działalność każdego, kto zdecyduje się współtworzyć dobro narodowe, m.in. pomagające na odzyskiwanie radości z życia oraz uwolnienia na polach dóbr, naturalności oraz godności.