Zachodniopomorskie
Korporacja Urząd Skarbowy w Pyrzycach

Korporacja Urząd Skarbowy w Pyrzycach

Spotkanie / Rozprawa (w oparciu o Zaproszenie / Wezwanie), pierwsze spotkanie mediacyjne, w oparciu o precedensy 01/PN/.

 • TERMIN: 13.12.2022 r., godz. 15:30 – tzw. Naczelnik Urzędu Skarbowego, nr sprawy: URN/LSA/03/11/2022 (jako korporacja wkorporowana osobowo / człowiek żywy)

 • TERMIN: 13.12.2022 r., godz. 16:30 – tzw. Oskarżyciel Skarbowy w Pyrzycach (jako tzw. przełożony) nr sprawy: URN/LSA/04/11/2022 (jako korporacja wkorporowana prawnie / człowiek żywy)
 • FORMA: ON-LINE

Sprawa dotyczy stosowania przymusu rejestracji dzieci w urzędzie, rozstrzygnięcia o handlu ludźmi oraz technik inwigilacji stosowanych na ludziach żywych, stosowania praktyk przesłuchań, wymuszeń, nachodzenia w domu, nasyłania służb, opieki publicznej, nadużycia władzy oraz wielu innych. Niestawienie się na spotkanie / rozprawę, a także nie powiadomienie o nieobecności, nie wstrzymuje procedury, traktowane będzie jako wybór opcji (rozprawa).

postawione zarzuty:

 • art. 191 k.k.
 • art 190a, k.k

 • art 255 k.k.

 • art. 18. § 1-3 k.k.

 • art. 286 § 1 tzw. k.k.

 • art. 286 § 1 tzw. k.k.

 • art. 130 § 1-4 tzw. k.k, 

 • postanowień tzw. Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko zorganizowanej przestępczości, z wykluczeniem przepisów o tzw. państwach, które są także korporacjami.

 • postanowień tzw. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 • postanowień tzw. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej m.i.n art. 4 i 31

 • zapisów Prawa Naturalnego wraz z dookreślonymi do niego Precedensami (załącznik nr 9)

Link do sprawy: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *