Korporacja wkorporowana osobowo – Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie

PROTOKÓŁ Z SPOTKANIA MEDIACYJNEGO
nr sprawy: URN/SApPIG/02/12/2022

  • Prowadzący: Prezes Sądu Arbitrażowego / Arbiter / Mediator Narodu i Sędzia Pokoju Trybunału Narodowego, Pan Roberta Paliga z rodu Paliga
  • Podejrzana: Sz. Pani Anna Potyraj – fikcja osoby fiz: Sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie
  • Pokrzywdzona: Irena Pilawska – Dzienis
  • Mediator / Rzeczni Narodu: Paweł Karol Materka z Rodu Materka

Występując jako Suwereni, w ramach zawiązanej Unii Rdzennych Narodów, korzystając z praw człowieka
żywego i ludów rdzennych i broniący prawdą z miłości do swoich Rodzin życia i godności oraz wolności
każdego Człowieka żywego Duchem z Duszy, Ciałem z krwi i kości, m.in. na podstawie art. 4 i 31, tzw.
Konstytucji RP, w związku ze sprawą / zdarzeniem / podejrzeniem / wykroczeniem, z dnia 23 listopada 2022r przeciwko Pani Ireny Pilawskiej – Dzienis.
TERMIN: 07.12.2022 r., godz. 18:30 FORMA: ON-LINE

Ustalenia: Fikcja prawna, korporacja nie ma prawa dokonywać sądów nad człowiekiem żywym, dodatkowo otrutym i oszukanym. Nieobecność podejrzanej, świadczy o ignorancji oraz wyborze ścieżki dotyczącej sądzenia jej jako korporacji. W związku z nieobecnością podejrzanej, skierowano sprawę na drogę powództwa, z ustaleniem odszkodowania na drodze egzekucji komorniczej wg tab. odszkodowań międzynarodowych. Od decyzji można odwołać się drogą mailową na sad@lachicki.pl, w ciągu 3 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *