Pozwy Narodu – Krzywdy wobec człowieka od tzw. banków– Spotkania w całej Polsce

Szanowne Dobrodzieje i Dobrodziejki,

Ruszyliśmy z kolejnymi pozwami. Zapoznaj się poniżej ze szczegółami jak można dołączyć.

DOŁĄCZ DO POZWU
ZBIOROWEGO NARODU
ŚCIEŻKA KRZYWD NA CZŁOWIEKU OD TZW. BANKÓW

Pozwy zbiorowe są dla tych, których wolą jest uwalniać i wstawiać się za tymi, którzy doznali
krzywdy, bo jako Naród jesteśmy mocą zmiany tej patologii i oszustwa.

DOŁĄCZ JEŻELI DOZNAŁEŚ KRZYWDY OD TZW. BANKÓW (TZW. KREDYTY, KARTY KREDYTOWE, POŻYCZKI, OSZUSTWA FINANSOWE)

ruszyliśmy działania Pozwów Narodu, które dotyczą krzywd wobec człowieka od tzw. Banków pod pieczą Sądu Wyjątkowego z art. 175 ust. 2 tzw. Konstytucji RP w zakresie:

 1. Finansowa zmowa prowokacyjna z utajoną kradzieżą dóbr człowieka i Narodu, ograniczeń życia i wolności oraz fikcją zależności i niewolnictwem tzw. zobowiązania, bez prawa do emisji pieniądza.
 2. korzystanie z zasobów Rdzennych do prowadzenia przestępczej działalności pod przykryciem fikcji przedstawicielstwa zarządu, akcjonariatu min. na polach wyłudzeń przy wykorzystaniu bezprawnie ustanowionych przepisów.
 3. stosowanie fikcji uwiązań produktowych usługowych oraz innych uwikłań na podłożach nękania, wykorzystania, handlu danymi, lichwie oraz podstepnym wykorzystaniu wytworzonych przez człowieka dóbr przez fikcję, bez prawa do praw.

Zgłoś się do nas jeżeli masz lub miałeś/aś:

 • kredyty (gotówkowe, hipoteczne)
 • pożyczki
 • karty kredytowe
 • inne oszustwa finansowe przeciwko Tobie

Dołączamyteż  wszystkie sprawy trwające, zakończone, jeszcze nierozpoczęte w tzw. sądach powszechnych, tzw. prokuraturach

Pozwy Narodu są następstwem dokonywanych na człowieku i rodzinach krzywd i nadużyć. Jako Rdzenni, dostrzegając przyczynę problemu, wobec ignorowania tego przez tych, którym wydaje się, iż uzyskali kompetencje do pełnienia tzw. funkcji, tzw. stanowisk, zasiadając w tzw. gremiach lub sprawując rolę tzw. organu.

Fikcje prawne tzw. osób fizycznych, bez reprezentacji człowieka, pozbawiane są dóbr, należnych jedynie człowiekowi, zgodnie z art. 4 p.1 i 2 tzw. Konstytucji RP, Precedensem zasadniczym 01-02/PN/05 i 23 k.c. a także innymi prawidłami, których stosowanie

Zgłoszenia tych, których wolą jest się przyłączyć do pozwu przyjmujemy na maila pozwy@narodu.pl Prześlijcie proszę tę wić dalej do Istot, które znaleźli się w podobnej sytuacji.

Do przygotowania pozwu narodu potrzebujemy:

 • Nr tzw. produktu: np.  numer umowy kredytowej, numer kredytu, numer karty kredytowej
 • nazwa tzw. banku
 • jeżeli dostałeś od banku jakiekolwiek pismo np. z ponagleniem spłaty to imię i nazwisko fikcji, która wystosowała to pismo, jeżeli masz umowę to imię i nazwisko fikcji, która się pod nią umocowała (podpisała)
 • godność pozywającego np. Jan z rodu Kowalskich

 • fikcja prawna: imię i nazwisko i tzw. PESEL (zamiast drugiej cyfry tzw. „*”)

 • rody – tak jak czujesz – po mamie, tacie, babci, dziadku, pradziadkach itd…

 • adres, na jaki mamy wysłać pozew do umocowania (tzw. podpisu)

 • tylko, jeżeli sprawa trafiła do tzw. sądu
  • Sygnatura akt:
  • imię i nazwisko tzw. sędziego, tzw. prokuratora, tzw. adwokata

Dobrodarzysz jak czujesz, że możesz, na dalsze działania

Usuwamy bezsilność, konieczności, a gotowość na uwolnienie jawi się tym, jak darzysz lub możesz wspierać lokalnie tych, którzy rdzennie są Rodziną. Potrzebowaliśmy tylko narzędzi, by móc.

Możesz też, wesprzeć działania kooperatyw, tzn. jeżeli znasz gospodarzy, twórców którzy coś lokalnie wytwarzają, uprawiają, np. przetwory, dobra Ziemi, inne potrzebne życiu,
to przesyłasz coś od tych istot, jednocześnie przekazując wici o współpracy.

Wspieramy Rodzimą Przedsiębiorczość, zamiast kupować, odkupujemy sprawunki oraz pokazujemy lokalnie, jak pomagać tym, którzy tego potrzebują, pokazując też, że mogą.

więcej o pozwach na www.pozwy.narodu.pl

Tags :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *