Pozwy Narody – Krzywdy wobec rodziny – Spotkania w całej Polsce

Szanowne Dobrodzieje i Dobrodziejki,

ruszyliśmy działania Pozwów Narodu, które dotyczą krzywd wobec rodziny pod pieczą Sądu Wyjątkowego z art. 175 ust. 2 tzw. Konstytucji RP w zakresie:

  1. wykazanie braku przedstawicielstwa fikcji prawnych wobec życia

  2. ochrona rodziny, w tym dzieci, wobec fikcji pośredniczących

  3. ochrona dóbr człowieka, z wykazaniem nadużyć fikcji tzw. własności

Dołączamy wszystkie sprawy trwające, zakończone, jeszcze nierozpoczęte w tzw. sądach powszechnych, tzw. prokuraturach (alimentacyjne, rozwodowe, ograniczenia tzw. praw rodzicielskich, spotkań z dziećmi, aresztowania, więzienia).

Pozwy Narodu są następstwem dokonywanych na człowieku i rodzinach krzywd i nadużyć. Jako Rdzenni, dostrzegając przyczynę problemu, wobec ignorowania tego przez tych, którym wydaje się, iż uzyskali kompetencje do pełnienia tzw. funkcji, tzw. stanowisk, zasiadając w tzw. gremiach lub sprawując rolę tzw. organu.

Fikcje prawne tzw. osób fizycznych, bez reprezentacji człowieka, pozbawiane są dóbr, należnych jedynie człowiekowi, zgodnie z art. 4 p.1 i 2 tzw. Konstytucji RP, Precedensem zasadniczym 01-02/PN/05 i 23 k.c. a także innymi prawidłami, których stosowanie

Zgłoszenia tych, których wolą jest się przyłączyć do pozwu przyjmujemy na maila pozwy@narodu.pl Prześlijcie proszę tę wić dalej do Istot, które znaleźli się w podobnej sytuacji.

Do przygotowania pozwu narodu potrzebujemy:

  • sygnatura sprawy i jaki tzw. sąd

  • imię i nazwisko tzw. sędziego, tzw. prokuratora, tzw. adwokata,

  • godność pozywającego np. Jan z rodu Kowalskich

  • fikcja prawna: imię i nazwisko i tzw. PESEL (zamiast drugiej cyfry tzw. „*”)

  • rody – tak jak czujesz – po mamie, tacie, babci, dziadku, pradziadkach itd…

  • adres, na jaki mamy wysłać pozew do umocowania (tzw. podpisu)

Dobrodarzysz, jak czujesz, że możesz, na dalsze działania

Usuwamy bezsilność, konieczności, a gotowość na uwolnienie jawi się tym, jak darzysz lub możesz wspierać lokalnie tych, którzy rdzennie są Rodziną. Potrzebowaliśmy tylko narzędzi, by móc.

Możesz też, wesprzeć działania kooperatyw, tzn. jeżeli znasz gospodarzy, twórców którzy coś lokalnie wytwarzają, uprawiają, np. przetwory, dobra Ziemi, inne potrzebne życiu,
to przesyłasz coś od tych istot, jednocześnie przekazując wici o współpracy.

Wspieramy Rodzimą Przedsiębiorczość, zamiast kupować, odkupujemy sprawunki oraz pokazujemy lokalnie, jak pomagać tym, którzy tego potrzebują, pokazując też że mogą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *