Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-03-30

Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-03-30 o ustanowieniu międzynarodowych służb porządkowych działających na rzecz ludów rdzennych oraz biur podawczych w każdym budynku użyteczności publicznej z dnia 30.03.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Jarosławiu, tzw. Urzędu Miasta Jarosławia, tzw. Urzędu Pocztowego Jarosław I z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu,

  • ZAWIADAMIAJĄCY O DOWODACH SPOŁECZNYCH, WYSTĘPOWANIU W IMIENIU I NA RZECZ CZŁOWIEKA ŻYWEGO TZW. MEDIATORÓW NARODU ORAZ OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH SĄDU KONTROLNEGO,

  • O USTANOWIENIU NARODOWYCH FORM LEGALIZACJI ZAWODÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁAJĄCYCH W CELACH PORZĄDKOWYCH, REGENERACYJNYCH, REHABILITACYJNYCH ORAZ TERAPII NARODU, NA RZECZ CZŁOWIEKA ŻYWEGO Z Z ART. 4 I 31 TZW. KONSTYTUCJI, RODZIN ORAZ NARODU, RDZENNYCH LUDNOŚCI NA TERENIE CAŁEGO ŚWIATA

  • O USTANOWIENIU MIĘDZYNARODOWYCH SŁUŻB PORZĄDKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ LUDÓW RDZENNYCH POLACHÓW, W RAMACH UNII RDZENNYCH NARODÓW (SIŁY OBRONY RDZENNYCH, STRAŻ SPOŁECZNA)

  • O USTANOWIENIU PRZEZ NARÓD LOKALNYCH BIUR PODAWCZYCH W KAŻDYM BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W STOSUNKU DO KAŻDEGO BIURA PODAWCZEGO KAŻDEJ TZW. INSTYTUCJI PUBLICZNEJ, W TYM TZW. POCZTY POLSKIEJ, TZW. SZKOŁY, TZW. URZĘDU, TZW. PROKURATURY, TZW. POLICJI, TZW. SĄDU, TZW. MINISTERSTW, TZW. TRYBUNAŁÓW, TZW. SEJMIKÓW ORAZ INNYCH, PEŁNIĄCYCH ROLĘ SŁUŻB PUBLICZNYCH FUNKCJI, ZA POŚREDNICTWEM TZW. OSÓB

  • O PRZEZNACZENIU MAJĄTKÓW TZW. OSÓB FIZYCZNYCH, W ZAKRESIE ZASĄDZONYCH FORM ODSZKODOWAŃ DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA REPREZENTUJĄCEGO DANĄ OSOBĘ

  • O PRZYJĘCIU PRZEZ NARÓD DOBROWOLNEJ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WSZELKIEJ KORESPONDENCJI PRZEZ CZŁOWIEKA ŻYWEGO NA WSKAZANE PUBLICZNIE ADRESY E-MAIL TZW. INSTYTUCJI

  • O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PRZEZ NIEŚWIADOMYCH PRZEDSTAWICIELI TZW. GRUPY PRZESTĘPCZEJ POLAND REPUBLIC OF PRZECIWKO CZŁOWIEKOWI ŻYWEMU, RODZINIE I NARODOWI, BEZPOŚREDNIO ODPOWIEDZIALNYCH, PRACOWNIKÓW W/W KORPORACJI WKORPOROWANYCH OSOBOWO I FUNKCYJNIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *