Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-05-23 dotyczący wolnej edukacji

Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-05-23 w sprawie ustanowienia przez Naród wolnej edukacji z dnia 25.05.2023 r. złożony do tzw. Sądu Okręgowego w Opolu, tzw. Urzędu Miasta Opola oraz tzw. Kuratorium Oświaty w Opolu z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

W SPRAWIE USTANOWIENIA PRZEZ NARÓD WOLNEJ EDUKACJI, BEZ WAD PRAWNYCH TZW. EDUKACJI PUBLICZNEJ, PRZYJĘTYCH PRZYMUSEM TZW. KSZTAŁCENIA BEZ SYSTEMOWEJ STANDARYZACJI, DYSKRYMINACJI, NORMOWANIA I SEGREGACJI ORAZ NARUSZEŃ NATURY CZŁOWIEKA I JEGO GODNOŚCI, W TYM:

  • POWOŁANIA PLACÓWEK EDUKACJI NARODOWEJ W POSTACI SZKÓŁ ŻYCIA

  • POWOŁANIA PLACÓWEK DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI W POSTACI PRZEDSZKOLI ŻYCIA

  • POWOŁANIA PLACÓWEK EDUKACJI WYŻSZEJ W POSTACI UNIWERSYTETU ŻYCIA

  • USTANOWIENIA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, RESOCJALIZACYJNYMI OBIEKTAMI POD NADZOREM SĄDU KONTROLNEGO, SĄDU WYJĄTKOWEGO, ZGODNIE Z ART. 175 UST. 2 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • ZGŁOSZENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PRZEZ TZW. DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ TZW. NAUCZYCIELI, KTÓRZY DOKONUJĄC PRZYMUSU NA RODZICACH DZIECIACH I MŁODZIEŻY, UCZESTNICZĄ W PROPAGOWANIU TREŚCI ANTYNARODOWYCH, RASISTOWSKICH, WYUCZANIU BEZRADNOŚCI, STOSOWANIU EKSPERYMENTÓW NA ISTOTACH ŻYWYCH, PROMOWANIU NORM OPARTYCH O PRZYZWOLENIA, KODOWANIU SYSTEMOWYCH FORM KSZTAŁCENIA W INTERESIE GRUP PRZESTĘPCZYCH STOSOWANIU ZASAD USTANOWIONYCH NA RZECZ KORPORACYJNYCH JEDNOSTEK O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM, W TYM TAKŻE ZWIĄZANYCH Z HANDLEM LUDŹMI ORAZ ICH WRAŻLIWYMI DANYMI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *