Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-06-06 Resocjalizacja Narodu

Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-06-06 o utworzeniu ścieżki resocjalizacyjnej dla zawodów i instytucji uwięzionych z dnia 06.06.2023 r. złożony do tzw. Sądu Okręgowego w Katowicach, tzw. Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, tzw. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Rektoracie Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 

O UTWORZENIU ŚCIEŻKI RESOCJALIZACYJNEJ DLA ZAWODÓW i INSTYTUCJI UWIĘZIONYCH
(WYTWORZONYCH W SYSTEMACH FIKCJI TZW. PAŃSTW, TZW. RZĄDÓW I INNYCH IDEOLOGII )

O ODSUNIĘCIU OD WYKONYWANIA ZAWODU PRZEDSTAWICIELI WSZELKICH TZW. ZAWODÓW, KTÓRZY POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO KRZYWDZĄ LUB NA TO ZEZWALAJĄ

UZNANIA JĘZYKÓW TZW. PAŃSTW ZA ZMODYFIKOWANE SZTUCZNIE, ZAPRZECZAJĄCE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ICH DO KOMUNIKACJI, PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI

O POWOŁANIU SĄDÓW ARBITRAŻOWYCH W JEDNOSTKACH RESOCJALIZACYJNYCH, W TYM TZW. WIĘZIENIACH, TZW. URZĘDACH, TZW. SĄDACH, TZW. SZKOŁACH, TZW. UCZELNIACH, TZW. SZPITALACH, ITD…

O LEGALIZACJI TZW. ZATRUDNIENIA I WYKSZTAŁCENIA, DLA PRZEDSTAWICIELI NARODU,
JAKO POŚREDNIEJ ŚCIEŻKI NA ŚCIEŻKACH RESOCJALIZACJI, TERAPII I REHABILITACJI

O LEGALIZACJI STANOWISK NA ŚCIEŻKACH UWOLNIENIA, W TYM PRZYZNANIEM AZYLU WIĘŹNIOM POLITYCZNYM NA POLACH UWOLNIEŃ, W RAMACH UNII RDZENNYCH NARODÓW

O ZAWIADOMIENIU O POWOŁANIU LACHICKIEGO URZĘDU KONSULARNEGO, W SKUTEK BEZPRAWNEJ POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ FIKCJI TZW. GRANIC, TZW. PAŃSTW I RZĄDÓW

O WYKORZYSTANIU BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I ZASOBÓW JEDNOSTEK RESOCJALIZACYJNYCH, DO ZADAŃ TERAPEUTYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, REHABILITACYJNYCH ORAZ RESOCJALIZACYJNYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *