Sprawa / spotkanie mediacyjne przeciwko tzw. Zarząd oraz Rada Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

nr sprawy:URN/SApPIG/dDS/04/12/2022

dot. sprawy dla dobra społecznego zainicjowanej przez Roberta Janusza syna Mariana z Rodu Paliga, prowadzoną przez: Sędziego Sądu Arbitrażowego / Arbitra / Mediatora Narodu i Sędziego Pokoju Trybunału Narodowego, Panią Irenę Pilawską – Dzienis

  • Podejrzany/a: Sz. Pan/Pani ANNA MAŁGORZATA PORĘBSKA, JACEK ŻĘDZIAN, BARBARA KUPREL, EWA NIEMOTKO, JAROSŁAW MARCIN KŁUBOWICZ, ANDRZEJ BECZKO, CELINA WIERZBICKA, MICHAŁ JAWOROWSKI, GRZEGORZ ANDRZEJ DUDKIEWICZ, JUSTYNA ANNA SKUTNIK
    tzw. Zarząd oraz Rada Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego
  • Pokrzywdzony/a: dla dobra społecznego (Naród)
  • Mediator / Rzecznik Narodu: Paweł Karol Materka z Rodu Materka

Występując jako Suwereni, w ramach zawiązanej Unii Rdzennych Narodów, Międzynarodowego Zrzeszenia Sądów Arbitrażowych, korzystając z praw człowieka żywego i ludów rdzennych i broniący prawdą z miłości do swoich Rodzin życia i godności oraz wolności każdego Człowieka żywego Duchem z Duszy, Ciałem z krwi i kości, m.in. na podstawie art. 4 i 31, tzw. Konstytucji RP, w związku ze sprawą / zdarzeniem / podejrzeniem / wykroczeniem przeciwko pokrzywdzonemu i w Jego / Jej obronie.

TERMIN: 16.12.2022 r., godz. 17:45 FORMA: ON-LINE

Ustalenia: Fikcja prawna, korporacja nie ma prawa dokonywać żadnych czynności nad człowiekiem żywym, dodatkowo otrutym i oszukanym, ani krzywdzić Go w żaden sposób. Nieobecność fikcji korporacyjnej, a także nie zgłoszenie nieobecności, będzie potraktowane o ignorancji oraz wyborze ścieżki dotyczącej sądzenia jej jako korporacji. Wezwanie złożono prawidłowo, gdyż jest to tzw. urzędnik, któremu płaci się z pieniędzy narodowych, więc o ile nie miał w czasie złożenia na email. tzw. urzędu zwolnienia lekarskiego, korespondencję odebrał. W związku z ew. nieobecnością, sprawa zostanie skierowana sprawę na drogę powództwa z trzema sędziami, z ustaleniem odszkodowania na drodze egzekucji komorniczej wg tab. odszkodowań międzynarodowych jak dla korporacji, fikcji osoby fizycznej. W razie nieobecności, zostaje podjęta decyzja ostateczna, od której można odwołać się drogą mailową na sad@lachicki.pl w ciągu 3 dni, wyłącznie na podstawie tzw. przepisów prawa, które służą wolności człowieka żywego, zgodnych z art. 4 i 31 Konstytucji RP, Prawa Naturalnego, Precedensów i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innych przepisów zgodnych z tymi prawami i faktami (prawdą).

Link do sprawy: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *