WYKAZ OZNACZEŃ

Oznaczenia mogą służyć jedynie człowiekowi jako piecza, która dodatkowo wyjaśnia. Przykład oznaczeń:w.d.c.w.b.m.w – wyjaśnienia dla człowieka wskutek braku możliwości wiedzenia

WYKAZ OZNACZEŃ

 • f.p. – fikcja prawna
 • v.c. – pod przymusem (bez tłumeczenia)
 • w.k. – wymaga korekty
 • b.z.p. – bez znaczenia prawnego
 • b.n. – bez nazwy
 • b.u.n.z. – bez uszczerbku na zdrowiu
 • a.p.p.n. – adresy przejęte przez naród
 • b.z.n.w.p.n. – brak zgody na wykorzystanie przeciwko narodowi
 • N.N.O. – nazewnictwo na odwrót, na nowo odtwarzane, naturalne normy odrzucamy
 • U.M.W. – Uwalniamy Wszystkie Małpy, Usuwamy Wynaturzenia Mowy, Usuwamy Warunkowanie Miłości
 • S.B.Z. – symbole bez znaczenia

 

bez zgody na kopiowanie