ZAŁĄCZENIA

Załączenie 1 – Pola krzywd stosowanych na rdzennych

Załączenie 2 – oświadzczenie człowieka żywego

Załączenie 3 – Współodpowiedzialność i odzyskanie godności

Załączenie 4 – Wyjaśnienie fikcji tzw. osoby fizycznej i prawnej

Załączenie 5 – Fikcja tzw. Państwa Polskiego

Załączenie 6 – Pola krzywd nieświadomości Narodu

Załączenie 7 – Nieważność tzw. korporacji oraz państw korporacyjnych

Załączenie 8 – Dodatkowe pola nieważności tzw. umowy kredytowej na polach nadużyć

Załączenie 9 – Precedensy Prawa Naturalnego przyjęte przez Narodową Radę Życia

Załączenie 10 – Tabela międzynarodowych odszkodowań

Załączenie 12 – podżeganie do przestępstwa

Załączenie 13 – prawo naturalne

Załączenie 15 – Informacja dla tzw. pracowników korporacji

Załączenie 16 – handel Ludźmi dokonywany przez korporacje państwowo-religijne

Załączenie 18 – Odpowiedzi, doręczenia oraz przesyłki pocztowe

Załączenie 19 – Stwierdzenie nieważności korporacji na świecie

Załączenie 21 – Nieważność religii

Załączenie 22 – Diagnoza i synteza stanu patologii oraz możliwości wsparcia i współpracy

Załączenie 23 – Co to jest DUNS i podstawowe numery DUNS

Załączenie 24 – Skutki nieważności zatrudnienia i wszelkich tzw. czynności prawnych

Załączenie 25 – Co to jest DUNS i podstawowe numery DUNS

Załączenie 26 – Zasadność prawdy nad fikcją,

Załączenie 27 – Przykładowe wyliczenie odszkodowania

Załączenie 29 – Przykładowe odszkodowanie dla każdego tzw. sędziego, prokuratora lub oskarżyciela, który uczestniczył w skazaniu człowieka

Załączenie 30 – Majątek, zasoby człowieka i dziedziczenie

Załączenie 31 – Pojęcia i kryteria fikcji

Załączenie 32 – Narzędzia i konstrukty prawne, w odpowiedzi na wyrządzone krzywdy

Załączenie 33 – Wymóg okazania oryginalnej umowy, podpisów, bez wad prawnych

Załączenie 34Brak ważności i umocowania tzw. osób prawnych

Załączenie 35 – Przejęcie tzw. akcji i tzw. udziałów tzw. osoby prawnej zajęciem odszkodowawczym

Załączenie 36 – Odpowiedzialność reprezentantów tzw. osób fizycznych i prawnych

Załączenie 37 – Prawne podstawy zasadnicze: zawiadomienia i precedensy narodowe

Załączenie 38 – Fundusze Narodu (FREON, FOBIA, FURIA, FERN, FUZJA oraz inne)

Załączenie 39 – Pola oraz mechanizm nadużyć i przyzwoleń

Załączenie 40 – Krzywda na człowieku, a jej uznawalność oraz odpowiedzialność majątkowa

Załączenie 41 – Odszkodowanie na rzecz człowieka i uprzedmiotowienie sprawcy

Załączenie 42 – Bezgraniczność praw i swobód Rdzennych i zasady ich stosowania

Załączenie 43 – Uznawalność prawa zwyczajowego oraz definicji

Załączenie 44 – przejęcie prawa do rejestru, na skutek braku reprezentacji rejestratora

Załączenie 45 – działalność podejmowana na polach legalizacji i współpracy z Narodem

Załączenie 46 – Człowieczeństwo, Naród a tzw. system wartości

Załączenie 48 – Prawodawstwo a pełnione funkcje wobec człowieka

Załączenie 49 – Dokumentowanie ważności zapisów w interpelacji prawnej roszczenia

Załączenie 50 – Uzasadnienie drogi mediacji i rzecznictwa w sprawach człowieka

Załączenie 51 – Procedura obiegowa, płatności, pierwszeństwa Sądu Wyjątkowego

Załączenie 52 – Odpowiedzialność człowieka za uczestniczenie fikcji, wobec działań dla rodziny

Załączenie 53 – Procedura braku podejmowania działań wobec orzecznictwa fikcji

Załączenie 54 – Biura Narodu oraz Kancelarie Prawa Międzynarodowego

Załączenie 56 – Zakaz stosowania symboli, nazw oraz oznaczeń, w tym ich nadawania

Załączenie 57 – Pojmowanie człowieka, jako reprezentacji świadomości

Załączenie 58 – Odpowiedzialność człowieka za uczestniczenie fikcji, wobec działań dla rodziny

Załączenie 59 – Precedensowość a prawa człowieka, próba uwłaszczenia życia przez fikcje

Załączenie 60 – Waluta OdszkWaluta Zastępcza Naroduodowawcza i