Załączenie nr 1 – Pola krzywd stosowanych na rdzennych

TURACJA ZASADNICZNA

SĄD WYJĄTKOWY Z ART. 175 UST. 2 KONSTYTUCJI NARODÓW RDZENNYCH

Stanowiąca ZAŁĄCZENIE nr 1 do precedensów, turacji, procedur, dekretów, zawiadomień, orzecznictw i innych – Pola krzywd stosowanych na rdzennych

Krzywd nie czyni człowiek, tylko jego pogubienie. Krzywdzić można jedynie przywzwalając lub podstępnie nadużywając stosując wcześniej sposoby na tego utajanie. Bierność i brak wzięcia odpowiedzialności to również sposób na wprowadzanie w nieświadomość i wyuczenia bezradności, aby to zmienić należy wcześniej usunąć zbędne przekonania i to, co na nas wpływa np. wprowadzone sztucznie podziały, technologie, nazwy, tzw. środki łącznie ze środkami przymusu. Zamiast tego należy baczyć na przyczyny, a zmiany rozpoczą od siebie, by stać się przykładem, a nie tylko teoretyzować.

I. USZKODZENIE PRAWA NA WIELU POLACH, M.IN.:

  1. tworzenie tzw. przepisów prawnych w oparciu o bezprawne akty prawne, np. w oparciu o przepis szczegółowy np. tzw. ustawy, jednocześnie bez zgodności z tzw. konstytucją, która w tym samym obszarze jest bez poszanowania wolności i godności człowieka i/lub prwideł nadrzędnych stanowiących wybrane z przepisów prawa stanowionego i międzynarodowego i zebrane w Konstytucji Nardów Rdzennych (k.n.r.) oraz w Wykazie Prawideł Narodu (w.p.n.)

  2. odwoływanie się w szczegółowych przepisach prawnych do bezprawnie funkcjonujących aktów prawnych sprzecznych m.in. z prawidłami i tzw. Konstytucją RP np. według art. 4 i 31

  3. ukrywanie zależności i podległości aparatów urzędowych przed narodem (Poland Republic of z siedzibą ministerstwa finansów oraz korporacyjne numery jednostek sterowane zagranicznymi korporacjami, organów rządowych samorządowych i ich jednostek)

  4. przyzwolenia prawne ograniczające prawa rdzennych mieszkańców do zasobów naturalnych (pod ziemią, na ziemi i w stosunkach międzyludzkich) oparte o tzw. przepisy prawa dotyczące osób fizycznych i tzw. firm. Na jednego człowieka przypada około 1 trylion zł w zasobach naturalnych, a okradając rdzennych, kupuje się gaz od innych tzw. państw, mając wystarczające pokłady, wystarczające na zapewnienie zasobów całej Europie, przestępstwo i hańba.

  5. ograniczanie swobód i wolności człowieka (tutaj jest dokonywany gwałt w wielu obszarach na wielu poziomach, doprowadzający do eutanazji społecznej i celowych tragedii m. in. choroby, przestępstwa seksualne, patologizacja rodzin, wynarodawianie psychiczne i fizyczne, upodlanie, kradzieże mienia itd.)

  6. wspieranie lub przyzwolenia, w tym manipulowanie narodem i wprowadzaniem przepisów ograniczających rdzennych i wspierających obcych uchodźców, w tym tworzenie unii i koalicji, które wykorzystują dzieci i od pokoleń propagują ruchy nazistowskie m.in. Bandery, a także nazistowskich w Niemczech, poprzez popieranie polityk, działających na tzw scenach politycznych (uszkodzenie wielu przepisów w tym zakresie, m.in. lokalowych, ograniczających i poniżających człowieka).

II. USZKODZENIE APARATÓW FUNKCJONOWANIA KRAJU:

  1. brak jest legalnie działającej władzy, gdyż fikcje prawne bez legalnego przedstawicielstwa człowieka, a tzw. władza jest jawnie działającą grupą przestępcza podległą korporacjom wzajemnej adoracji,

  2. poprzez zmanipulowane jednostki kontrolowane przez inne korporacje państw zaborczych (każda z nich ma nadany numer), wprowadzają przepisy na szkodę rdzennych Polachów (Polaków), manipulując społeczeństwem poprzez media i religię, począwszy od zaborów rzymskich opartych na prawie rzymskim, poprzez zabory, wprowadzanie kolejnych fal radiacji, przy współudziale sekt religijnych, m.in. działającej od II w. n.e. sektą zwaną obecnie kościołem rzymsko-katolickim na czele oraz tworzone przez nią odłamy, tzw. duchowe ruchy i organizacje, okradające Polskę z zasobów, kultywujące śmierć, władzę i pieniądz zamiast naturalność jak czujemy, miłość bez sztucznych podziałów religijnych.

III. USZKODZENIE EDUKACJI:

  1. wprowadzanie programów nauczania opartych o zniekształcenia języka, przeinaczenie historii, oraz opartych o praktyki wywołujące mechanizmy stresu, lęku, demotywacji, rywalizacji powodujące m.in. depresję, samobójstwacnp. poprzez ocenianie, represjonowanie, faworyzowanie, kategoryzowanie oraz ujednolicanie dzieci.

  2. Nauka fałszywej historii i języka, fałszywych podstaw wiary, co jest narzucaniem religijnych kultów i obrzędów, a także kierowanie programami nauczania do pracy niewolniczej w korporacjach, w tym popieranie trendów i fałszywej wiedzy oraz takiej opartej na destrukcyjnych dla młodego umysłu technikach.

IV. USZKODZENIE SŁUŻBY ZDROWIA:

  1. Nastawienie się na leczenie, zamiast prewencję, Tzw. służba zdrowia, to jednostka przestępczej grupy, w której korporacje tj. WHO i BigPharma, które bez zgody na ingerencję testują, eksperymentują, przemycają trucizny w lekach i kosmetykach, wodzie i innych produktach wpływających na życie.

  2. Tzw. szczepienia zostały podstępnie wprowadzone i tak nazwane, chociaż medycznie ujmując, z uwagi na definicję są to zwyczajnie zastrzyki. Szczać to można na pień, i gdy się szcza to się pieni. Każdy lekarz zna definicje szczepionki i co różni ją od zastrzyku. Składy tzw. szczepionek są utajniane, gwałcone są przepisy o zakazie manipulacji informacji, wykorzystywane są szkoły i inne tzw. jednostki zaufania społecznego do manipulacji, liczby zachorowań tuszowane, zgony liczy się na setki tysięcy, to jest mordowanie, dopuszczanie się eutanazji społecznej. Podstępnie się przemyca przekonania na temat szkodliwości i rzekomych licencji na te preparaty, podczas gdy każda z tzw. korporacji to wprowadzających działa bezprawnie, więc także wszelkiego rodzaju zgłoszenia są bez znaczenia i możliwości uznawania. Każda dziedzina nauki opiera się o kradzież od natury.

V. PRZESTĘPSTWA NA TLE WYŁUDZENIA

Wyłudzenia dotyczą przede wszystkim przyzwoleniom na spekulacje, giełdowe oszustwa i bankowe lichwy, a także wszelkie pośrednie działania, które mają na celu ograniczyć człowieka w świadomości o życiu, nakierowując go na kult pieniądza, tym samym ograniczając ich percepcję postrzegania rzeczywistości, wykorzystując tzw. narzędzia cyfrowej manipulacji i licencje przekazywane jednostkom przestępczym np. na udzielanie kredytów lub pożyczek bez pokrycia, w celu ograniczenia wypłacalności, by w konsekwencji zagarnąć zasoby rdzennych, wcześniej nieświadomie przetrzymywane, wraz z obrotem danych wrażliwych na giełdach. Tzw. bank dopuszcza się działalności przestępczej w zakresie, m.in.:

  1. Stosowanie lichwy i wprowadzaniu człowieka w stan zadłużenia, m.in. aby rościć od Niego środki, w celu wywołania stanów stresu, strachu, zniewolenia, lęków, smutków i innych poczuć, które w sposób pośredni lub bezpośredni wywołują krzywdę i krzywdę Jego / Jej rodzinie,

  2. Ograniczenie świadomości poprzez otrucie, celowe wprowadzenie w błąd i manipulację, a także działalność przestępczą, polegająca na dysponowaniu majątkiem cudzym

  3. Stosowanie propagandy i bezprawne posługiwaniu się formami komunikacji opartymi na botach, które są sztucznymi anomaliami, namawiającymi na spłatę długów, podszywają się pod obce numery telefonów (w zmowie z mafijnymi strukturami innych korporacji, m.in. sieciami komunikacyjnymi) i w sposób używający socjotechniki, wmawianie, nakłanianie ubarwianie i stosowanie innych technik manipulacyjnych, wprowadzających w stan euforii lub zagrożenia życia.

  4. Nakłanianie do zawarcia zobowiązania poprzedzone otruciem i otumanieniem, w tym przy udziale innych podmiotów przestępczych, w zorganizowaniu masowym lub jednostkowym, m.in. zmieniony język, otruta żywność i powietrze, zatajona tożsamość, niewolnicze kierowanie do pracy w systemie poprzez edukację i sterowanie religiami, okultyzmem pieniądza i wiele innych),

  5. Posługiwanie się fikcją prawną (imieniem i nazwiskiem oraz innymi wrażliwymi danymi i numerami w obrocie), danymi wrażliwymi, w tym także handel danymi i składanie roszczeń do bezprawnie działających podmiotów fikcyjnych, komorniczych i sądów.

  6. Dysponowanie tzw. środkami, imitującymi pieniądz elektroniczny (fikcyjna elektroniczna emisja), przesyłanych na konta klientów tzw. kredytów,

  7. Dysponowanie krajową walutą złoty polski, która jest własnością i w wyłącznej dyspozycji narodu polskiego, a której zgody na stosowanie bez możliwości, by otrzymały tzw. korporacje, gdyż nie mogła jej udzielić korporacja, o której mowa w punkcie I/3, ani żadna z jej jednostek.

  8. Nakłanianie dokonania spłat tzw. zobowiązania fikcji prawnej, tzw. osoby, która bez możliwości by była człowiekiem, a całe ew. zobowiązanie stanowi dług tzw. ustawodawcy, czyli tzw. państwa polskiego, wykazanego jako nielegalnie działająca korporacja pn. Poland Republic of, z siedzibą tzw. Ministerstwa Finansów.

  9. Bez możliwości, aby tzw. korporacje otrzymały jakiekolwiek pełnomocnictwo, gdyż są fikcjami gospodarczymi z reprezentacją fikcji osobowej, w tym tzw. akcjonariatu. Tzw. Banki i inne tzw. korporacje finansowe są bez praw oraz bez możliwości posiadania jakiegokolwiek kapitału i zasobów. Tzw. banki stosują bezprawną lichwę i emisję tzw. pieniądza z pogwałceniem art. 227 tzw. Konstytucji RP.

  10. Tzw. bank zmusza człowieka, zwąc go klientem do korzystania z własnych pieniędzy pobierając dodatkowo za to opłatę jako tzw. ratę spłaty fikcji zadłużenia.

VI. USZKODZENIE GOSPODARKI I GOSPODARNOŚCI M.IN. POPRZEZ:

   1. Zlikwidowanie PGR-ów, cukrowni, wielu innych działalności, stopniowe wprowadzanie przepisów o wielohektarowych gospodarstwach, a także dopuszczenia sanepidowskie trucizn, m.in. fosforu po wojnie, który był odpadem,

   2. Stosowanie fluoru, który jest odpadem, stosowanym m.in. w pastach, wodzie, itd…, glifosatu i innych nawozów, zamiast w dbałości o zasoby naturalne Ziemi, stosowania nasadzeń i permakultury i innych, naturalnie przywracających do życia i zdrowia.

   3. Modyfikacje genetyczne, a także wiele innych zakazanych i trujących mięso, a wręcz bestialczo propagujących hodowlę oparta na antybiotykach, krzywdzeniu zwierząt i przenoszeniu chorób na ludzi i zwierzęta domowe.

VII. PRZESTĘPSTWA NA TLE WYDZIEDZICZANIA

   1. Ograniczenie dostępu do dziedzictwa zasobów naturalnych, które są przepotężne i największe na świecie, gdyż nie ma kraju, który jest tak uposażony w dobra naturalne jak Lechistan Polska.

   2. Zasoby kultury są bezprawnie przetrzymywane przez inne państwa, m.in. poprzez wojenne grabieże. Jednym z większych kolekcjonerów tych dóbr naszego dziedzictwa jest Watykan, który dopuszcza się ukrywania prawdy o tej i wcześniejszych cywilizacjach.

VIII. PRZESTĘPSTWA NA TLE WYTOŻSAMIANIA

   1. Słowianie zwali się prawdziwie Sławianami, a Ci pochodzili od Lachów, jako jedno z plemion wielkiej Lachii, wielkiego imperium, które ma ponad 10 tyś lat. Wiedza ta jest utajana, celowo w trakcie edukacji brak jest umacniania w czuciu dziedzictwa i prawdziwej tożsamości.

   2. Pajace na scenach teatralnych, kinematografii często podważają bohaterstwo swoich przodków, a także to, że to my tworzyliśmy na świecie niemal wszystkie zasoby artystyczne, rzemieślnicze oraz podwaliny przedsiębiorczości, a byliśmy i jesteśmy ludem pokojowym, a to nasze ziemie najeżdżano. Jeżeli tak było, to wszelcy najeźdźcy są bez praw do zdobytych ziem, bo je zwyczajnie mordując innych ukradli, a Ci, którzy nie dbają o wiedzę o prawdziwej tożsamości, są bez prawa do zwania się Polakami, m.in. ci z ramienia tzw. Ministerstwa Edukacji, chyba że przyznają się do człowieczeństwa.

   3. Uszkodzenie gwary, poprzez celowo zmienione znaczenia np. słowo bezpieczeństwo, bez pieczy, czyli zagrożenie. Zatajenie i uszkodzenie pierwotnej mowy ma negatywny wpływ co przejawia się w tzw. poczuciach, wywoływanych celowo, np. poprzez wiadomości o tragediach, tzw. śmierci i innych negatywach skutków trucia słowem. Mechanizmy manipulacji wpływają na człowieka, nawet na tzw. psychologów i tzw. terapeutów, gdyż brak jest ich reakcji na to, co się zadziewa.

IX. TRUCIE W CELU OGRANICZANIA ŚWIADOMOŚCI, UNIEWAŻNIAJĄCE WSZELKIE UMOWY:

  1. oprócz trucia słowa, które zostało wykazane powyżej, występuje ogromnej wręcz skali trucie żywności w sklepach oraz przyzwolenia tzw. ustawodawcy do wprowadzania zatrutej żywności.

  2. trucie powietrza – zrzucanie tlenku grafenu i innych trucizn w przestrzeni powietrznej (przyzwolenia tzw. państwa na pozbywanie się toksycznych substancji w ten sposób i narażenie ludzi na zatrucia m.in. metalami ciężkimi)

  3. zatruwanie przestrzeni eterycznej falami elektromagnetycznymi typu 4G, 5G i inne, przyzwolenia korporacjom zagranicznym na udowodnione szkodliwe działanie powodujące m. in. problemy neurologiczne, sprzyjające sterowaniu i manipulacji zachowaniami człowieka,

  4. zatrucia przestrzeni przestępcze działania w cyberprzestrzeni polegające na przyzwoleniach na używanie inwigilacji przez korporacje zagraniczne,

  5. przyzwolenia prawa i braku aparatów kontroli na gry komputerowe oparte na przemocy, seksie i hazardzie w szczególności dotykające dzieci i ich psychikę

  6. przyzwolenia na produkcję materiałów kinematograficznych w tym bajek dla dzieci opartych o elementy pedofilii, marketingu, trendów zakupowych, polityki i religii

  7. postprodukcja książek szkolnych dla dzieci opartych na kłamstwach w celu manipulacji ich świadomością i postrzeganiem rzeczywistości (np. tuszowanie historii od czasów lachickich, przyzwolenia na uczenie religijnych rytuałów i sekt, brak informacji na temat obfitych zasobów naturalnych kraju).

X. MANIPULACJE SPOŁECZEŃSTWA

  1. samym przestępstwem jest dopuszczenie uczenia młodzieży, przyszłego pokolenia, jak dla korporacji, manipulować społeczeństwem, jak sterować i wprowadzać w błąd (jest to przestępstwo z art. 58 tzw. Kodeksu Cywilnego), np. o kierunku Inżynieria Społeczna.

  2. Tylko na bazie prawideł i tzw. Konstytucji RP, brak sprzeciwu i sprzyjanie, można przyjąć za przestępstwo, podobnie jak wszelkim wykazanym działaniom. Wyuczenie poczuwania strachu poprzez kinematografię powoduję bezradność i patologię, m.in. poprzez przyzwolenia na zasiłki, używki, brak gospodarność, wyuczenia bezwartościowości i oddalania od czucia i prawdy m.in. kultywując religie i zestrajając je w oddziaływaniu z aparatami tzw. grup przestępczo-mafijnych państw.

  3. Dźwięki otumaniające, które pojawiają się w nocy, słychać je szczególnie w miastach, utrudniają koncentrację w tu i teraz, służą prawdopodobnie otumanianiu i ułatwianiu działania programów zewnętrznych i obcej technologii.

XI. INNE…

Powyżej wymienione to tylko najbardziej widoczne, a powinniśmy być zupełnie od nich wolni. Ci, którzy dbają o rodziny i chcą zwać się ludźmi, powinni temu się przeciwstawić, odważnie tak jak potrafili nasi przodkowie.

 

To i pozostałe załączenia, ważne z dostarczonymi do człowieka w budynkach Narodu zawiadomieniami, orzecznictwami, dekretami, procedurami, turacjami i warsztatami, również dostępne na witrynach Międzynarodowego Sądu Lachickiego, o podstawach funkcjonowania m.in. Sądu Wyjątkowego z art. 175 ust. 2 Konstytucji Narodów Rdzennych – sad.lachicki.pl oraz kancelarie.narodu.pl

Baczyć należy, iż na bazie stosowanego prawa, powstaje w sposób otwarty Konstytucja Narodów Rdzennych (k.n.r.) oraz Wykaz Prawideł Narodu (w.p.n.), które mają usunąć te tzw. przepisy, których stosowanie jest bez sensu nawet dla tych je stosujących, gdyż stosowanie narzędzi bezprawnych, jest przestępstwem.

Bez uprzedzeń NNO (m.in. nazewnictwo na odwrót, na nowo odtwarzane, naturalnie normy odrzucamy) UWM (m.in. Uwalniamy Wszystkie Małpy, Usuwamy Wynaturzenia Mowy, Usuwamy Warunkowanie Miłości) S.B.Z. (m.in. Symbole Bez Znaczenia, Słownie Bez Zmian, Substytuty Bez Zastosowania) A.P.P.N. (adres przejęty przez naród) B.Z.N.W.P.N. (brak zgody na wykorzystanie przeciwko narodowi)

NIE CHODZI TU O PRAWO, ALE O PRAWDĘ,

ODZYSKAJMY SIEBIE I ZACZNIJMY CZUĆ

POWRÓĆMY DLA NASZYCH DZIECI, BO JAK INACZEJ OTWORZYMY JE DO ŻYCIA?

USUŃMY TO CO NAS ZABIJA, ZACZNIJMY OD UWOLNIENIA

ODZYSKAJMY HONOR I PRAWDĘ DLA NASZYCH RODZIN

SPÓJRZMY SOBIE W OCZY I POSPRZĄTAJMY TEN K-RAJ