Załączenie 52 – Odpowiedzialność człowieka za uczestniczenie fikcji

Załączenie 52 – Odpowiedzialność człowieka za uczestniczenie fikcji, wobec działań dla rodziny

Wszelkie fikcje, opłacane za dysponowanie życiem człowieka, dotyczą jedynie służenia człowiekowi, m.in. w zakresie naprawy krzywd wyrządzonych na polach określonych w precedensach oraz załącznikach 1, 6, 39. Czynienie tego, jest oznaką zdrowienia i podążania ścieżkami określonymi przez Naród jako Terapia Narodu, Rehabilitacja Narodu, Resocjalizacja Narodu oraz Piecza Narodu.

Jakiekolwiek uznawanie fikcji systemowych, jest oznaką braku świadomości tego, co wydarzyło się z ludzkością, a tym bardziej bez prawa do uznawania fikcji tzw. osoby fizycznej jakiegokolwiek człowieka zatrudnionego w korpusie służby cywilnej, administracji, służbach, policji.

Siły Obrony Rdzennych (m.in. Dekretem Lachickim i Dekretem Rdzennych Narodów), odstępują do stosowania tych idiotyzmów, w tym rozkazów, bezprawnych procedur oraz wydurniania się na zaproponowanych ludziom scenach, przez aktorów, których gra została już rozpoznana przez Naród jako działalność przestępcza, m.in. za pomocą precedensów oraz działalności Narodowego Biura Śledczego i Sądu Kontrolnego, w tym Obserwatorów Społecznych i Dziennikarzy Śledczych – załącznik nr 37).

W powyższym zakresie, w każdym budynku Narodu, został też powołany Sąd Arbitrażowy, a działalność Mediatorów Narodu oraz Rzeczników Praw Człowieka, jest powszechnie stosowana do poprzedzania spraw, których brak jest rozpoznania co do przyczyn, a tym samym brak jest możliwości oceny zachowań i skutków.

Takie działania i każde inne, które nakierowane są na osądzanie fikcji, traktowanie się jako fikcja oraz zmuszanie do działań na polach nadużyć zarówno rodziców, jak i dzieci, w tym także dotyczy to całego społeczeństwa, na którym dokonane zostały przestępstwa m.in., w zakresie:

  1. art. 189 § 1 k.k. Bezprawne pozbawienie wolnościart. 252 § 1 k.k Wzięcie zakładnikaart. 191 § 1 k.k. Szantaż

Należy zauważyć, iż działania każdego człowieka pełniącego służbę z art. 14.p.3 Ustawy o Policji, wobec przedstawianych precedensów, wykazują podstawę do zatrzymania i skierowania na badania lekarskie, jeżeli człowiek nie szanuje nawet własnej godności, w tym należy uwzględnić w tym, iż:

  1. Wszelkie działania zastraszające, wykazujące brak ludzkich zachowań, mają pewną przyczynę, której brak rozpoznania, pociąga za sobą odpowiedzialność odpowiednich służb, które powinny mieć kompetencje do przedstawiania narzędzi lub zainteresowania. Tymczasem doświadczenia ludzi prowadzących czynności w zakresie działalności Dziennikarzy Śledczych, Sądu Kontrolnego, Obserwatorów Społecznych oraz Mediatorów, wskazują na brak prawidłowości wynikający ze stosowania bezprawnych technik, metod, procedur i technologii na człowieku.

  2. Głównym wnioskiem można określić nie tylko brak stosowania się do przepisów prawa, zgodnych z wykładnią jego ustalania, ale także uszkodzenia na etapie patologii lub braku określania, sprawdzania przyczyn, zanim dokonane zostanie zwalczanie objawów za pomocą bezprawnie ustalonych przepisów prawa, bez zastosowania wykładni prawa oraz legalnej reprezentacji.

  3. Brak jest możliwości uznania człowiekiem mechanizmów, funkcji, algorytmów oraz procedur, które nazywają się fikcjami i służą łamiąc prawa człowieka. Takim ludziom, należy zapewnić opiekę, co czyni Naród w ramach działań Narodowego Instytutu Zdrowia, a także działalności Międzynarodowego Zrzeszenia Terapeutów i Międzynarodowego Zrzeszenia Rodziców.

  4. Wszelkie fikcje, opłacane za dysponowanie życiem człowieka, dotyczą jedynie służenia człowiekowi, m.in. w zakresie naprawy krzywd wyrządzonych na polach określonych w precedensach oraz załącznikach 1, 6, 39. Czynienie tego, jest oznaką zdrowienia i podążania ścieżkami określonymi przez Naród jako Terapia Narodu, Rehabilitacja Narodu, Resocjalizacja Narodu oraz Piecza Narodu.

 

wróć do strony z załączeniami