Załączenie nr 16 – Handel ludźmi dokonywany

Załączenie nr 16 – Handel ludźmi dokonywany przez korporacje państwowo-religijne

Stan faktyczny

1. Faktem jest, iż tzw. państwo i tzw. sekta zwana kościołem katolickim, handlują dziećmi (ciałem korporacja państwowa i duszą korporacja kościelna). Wystarczy przyjrzeć się słowom, które wypowiada tzw. kapłan po łacinie dokonując rytuału chrztu, którego naturalnie rodzice nie rozumieją. Kolejne sakramenty, to jeszcze mocniejsze rytuały, o których wypowiada się wielu biegłych i ekspertów. Same tzw. państwo polskie ujawniło swoje powiązania korporacyjne, m.in. rejestrując się w obcym państwie, także swoje jednostki, dodatkowo z nadanym nr DUNS.

2. Zatrzymując dziecko u rodziców, którzy nieświadomie oddają je do tych tzw. instytucji zaufania publicznego, a w rzeczywistości korporacji, które bezprawnie działają na terenie K-Raju, stosując tzw. Prawo Kanoniczne i Prawo Morskie, które są sprzeczne z Prawem Naturalnym, czyli takim dotyczącym człowieka żywego. Przypominam, iż Chrześcijaństwo na naszych terenach istniało dużo wcześniej, niż tzw. Mieszko w ogóle się urodził i to jest fakt, a Rzymianie napadli Europę oraz Azję i ją podzielili. A czy tzw. kościół katolicki nie nazywa się przypadkiem Rzymski? To sekta z 2 wieku, która poprzez mordy, inkwizycje, gwałty i pedofilie zdobyła swoje wpływy. Jest to fakt, który potwierdzają m.in. skradzione zasoby w Watykanie, które dotyczą naszych przodków i kradzieże.

3. Sam tzw. pontyfikat Jana Pawła II był z dużą dozą pewności tylko przykrywką dla działalności tej korporacji, która już w latach osiemdziesiątych, po rezygnacji tzw. papieża Paula V, traciła wpływy i Naród Polski już odchodził od tej religii. Kolejny podstęp na Narodzie polskim, by utrzymać wpywy.

4. Obecnie twierdzi się, iż 99% ludzi to katolicy, a jest to kolejne kłamstwo, gdyż jak każda sekta uzależnia, nie ma nawet kilkunastu procent tzw. wyznawców. Gdyby nie manipulacje warunkowości tzw. rytualnych sakramentów, tzw. kościół by nie istniał i dalej nie krzywdził.

5. Sekta korporacyjna zwana Kościołem Rzymsko-Katolickim (Kata Lice – po staropolsku „oblicze kata” bo lice to twarz, więc można też nazwać to coś twarzą kata), od samego początku podszywała się pod prawdziwą wiarę i budowała kościoły na miejscach spotkań naszych przodków, a także zastępowała nasze święta, które zwiemy chrześcijańskimi.

6. Dowodem na łamanie praw boskich i naturalnych tzw. religii, są wszechobecne kulty śmierci, kościoły z czaszek, wizerunki ołtarzy, ukrzyżowany Jezus, obnażony i pokazywany dzieciom od urodzenia, kult władzy i pieniądza, z lennem, które do tej pory jest płacone, tylko w innej formie.

7. Dowód na istnienie korporacji obrazuje także zaprzeczenie w samej konstytucji, która wskazuje, iż Państwo polskie jest suwerenne, a jednak dopuszcza umową międzynarodową z Watykanem stosowanie dowolnych rytuałów, bez względu na ich charakter i tzw. prawa kanonicznego, co stanowi dokładne zaprzeczenie i łamanie

Stan prawny

Dekret tzw. Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, który unieważnia umowę zawartą pomiędzy Watykanem, a tzw. państwem polskim, m.in. Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – umowa międzynarodowa zawarta 28 lipca 1993 .

Unieważnia ją także Prawo naturalne, gdyż wszelkie kradzież, sprzyjanie kradzieży, działalność rytualna, handel dziećmi, pedofilia oraz wiele innych, stanowi pogwałcenie prostego prawidła, którym jest „nie krzywdź”. Każdy kto zdaje sobie sprawę z tego co się dzieje, natychmiast powinien podążyć kolejnym prawidłem tego prawa „nie pozwól krzywdzić siebie i innych”. Nie dzieje się tak, gdyż działają na ludzi mechanizmy określone w załączniku nr 5.

Wg. Dekretu, o którym mowa w pkcie Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium po 30.11.1993 r., są, zgodnie z postanowieniami IV-ej Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe, a nawet i ta konwencja nie jest zgodna z prawdą, bo nie można legalnie zdobyć najechanego i siłą zdobytego kraju, a Jego rdzenni mieszkańcy nigdy wobec Prawa Naturalnego, nie mogli pozbyć się swoich praw, w tym dotyczących Ich potomków na tych ziemiach i na całym świecie.

Zgodnie z artykułem 5, tzw. Konstytucji RP, mamy tu do czynienia z bezprawnym zawarciem porozumienia między tzw. Rzeczpospolitą Polską a Watykanem, tzw. Kościołem Rzymsko-Katolickim, która jest sprzeczna z prawem naturalnym, nieważna konstytucyjnie oraz unieważniona dekretem z dnia 30.11.1939r, a dodatkowo zupełnie nie mająca znaczenia z uwagi na to, iż podszycie pod wiarę i wierzenia naszych przodków, a także dokonanie tak wielu mordów, kradzieży i gwałtów w każdym obszarze życia, czyni tą korporację za przestępczą, która nie ma prawa nawet przebywać w tym kraju, z nakazem natychmiastowym usunięcia po niej śladu, pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich jej sprzyjających, z zastrzeżeniem załącznika nr 16, który umożliwia także i tym ludziom opowiedzenie się, czy przejawiają wolę człowieka żywego, a nie fikcji religijnej lub prawnej tzw. osoby fizycznej.

Pozostawianie swobody kultu, który w świetle tzw. aktu prawnego Konstytucji z 1992 roku, gwałci prawa człowieka, w tym większość pól nadużyć pojawiło się m.in. w zakresie:

  • czczenia śmierci (rytuały i modlitwy śmierci)

  • mumifikacji zwłok (umieszczania ich w trumnach po namaszczeniu)

  • spożywania ciała (kanibalizm), spożywania krwi (wampiryzm)

  • bezczeszczenia ciała ludzkiego, w tym tzw. relikwie

  • sakramentacja i rytuały ukryte.

  • kradzież i podszywanie się pod narodowe zasoby natury, tożsamości i kultury

  • pedofilie, zabijanie niemowląt w klasztorach i inne perwersje, na każdym kroku bezprawnie usprawiedliwiane.

Dodatkowo zasoby watykańskie nie są publicznie dostępne, a nie należą do Watykanu, gdyż zostały skradzione. W związku z powyższym, kto dokonał kradzieży dóbr narodu, jest złodziejem, a z takimi państwami nie podpisuje się umów, gdyż jest to zdrada. Złodziej nie będzie nigdy właścicielem dóbr, które ukradł, więc ja jako suweren, upominam się o oddanie wszystkich dóbr naszych przodków i opuszczenie miejsc spotkań, łącznie ze zburzeniem wszystkich tzw. kościołów, które zostały zbudowane bezprawnie, z pogwałceniem godności przodków, o których edukacja nawet nie wspomniała.

Współpraca korporacji państwowo-religijnych jest jawna i nie ma potrzeby ujawniania dowodów, które od lat istnieją, a w związku z potężnym uwarunkowaniem, ludzie nie mogli mieć o tym świadomości, gdyż tzw. korporacja pn. państwo polskie ukrywało i zmieniało historię, język, truło rdzennych mieszkańców od pokoleń, uszkadzało i dostosowywało tzw. prawo, okradało zasoby i podszywało się pod Rzeczpospolitą Polską, sprzyjając tzw. katolickim zaborcom dusz ludzkich, m.in. religizując dzieci, przyzwyczajając ich od pokoleń do niewolnictwa na poziomie ciała (państwo) i duszy (kościół). Jednocześnie Watykan zbudowany na miejscu cyrku Nerona, doskonale komponował się ze scenami politycznymi pozornie spierających się aktorów partii politycznych.

wróć do strony z załączeniami