Załączenie nr 2 – Oświadczenia człowieka żywego

Załączenie 2

Oświadczenia człowieka żywego

Oświadczenie o niepodleganiu podziałom przestrzeni materialnej i niematerialnej

1. W związku z uszkodzeniem prawa tzw. Rzeczpospolitej polskiej oraz podszywania się pod nią grupy przestępczej tzw. państwa polskiego – Poland Republic of z siedziba tzw. Ministerstwa Finansów, zarejestrowanej w 2002 roku w USA (zał nr 5). W prawodawstwie rdzennej ludności, każda struktura stanowiąca jednostkę lub organ nie istnieje i działa bezprawnie.

Informuję, iż każdy system służy szczególnie Ludziom żywym i stanowiącą Ich naturalne środowisko Naturę, którą zwiemy Matką, więc szczególnie rdzenni mieszkańcy, ludzie żywi z krwi i kości oraz ducha/duszy, mają prawo do korzystania z przepisów art 4 i 31 tzw. Konstytucji RP i danego nam od niepamiętnych czasów Prawa Naturalnego, które zna i respektuje każdy szanujący się sędzia, czy inny przedstawiciel tzw. prawa.

Oświadczenie o niepodleganiu bezprawnym przepisom

Ludzi żywych nie dotyczą żadne decyzje i tzw. przepisy prawa grup przestępczych, które wg tzw. Konstytucji RP, uznawani są nieświadomie przez społeczeństwo za tzw. władze, w tym wykonawczą, sadowniczą i ustawodawczą. Jako suweren nie uznaję ich, a także innych pośrednio korzystających lub uzurpujących sobie prawa jakiegokolwiek władania kimkolwiek i czymkolwiek.

Na podstawie zebranych dowodów i faktów, są to zwyczajne grupy przestępcze, mafijne i kultów religijnych psychopatów, działających bezprawnie od pokoleń, na korzyść korporacji i obcych państw, a pozornie dla mieszkańców naszego kraju.

Oświadczenie o niepodleganiu przepisom dotyczącym osób fizycznych, sprzecznych z prawem

W związku z powyższym, ze szczególnym zachowaniem wszelkich zasobów, dziedziczonych po naszych przodkach oraz godności i honoru, który domniemam Pan / Pani czytająca to oświadczenie jako człowiek żywy posiada, informuję także, iż nie odbieram pism dotyczących tzw. osób fizycznych, bo jestem człowiekiem żywym.

 

Procedura obiegowa Sądu Wyjątkowego

W nawiązaniu do powyższych oświadczeń człowieka żywego, zawiadomienia i orzecznictwa składane w budynkach Narodu w tym w sądach, urzędach, bankach, szkołach, szpitalach, uczelniach i innych powiązanych w strukturze zarządzanej przez Naród stwierdza nieważność wszystkich instrukcji i regulaminów, które zawierają informacje i zasady dotyczące kopii, odpisów i oryginałów.

Procedura obiegowa zakłada, że każdy z egzemplarzy tego samego dokumentu (zawiadomienia, orzecznictwa, precedensu) stanowi oryginał i jest składany do wymienionych instytucji, dla każdej po jednym, a co za tym idzie, pieczątkę i podpis potwierdzający wpłynięcie należy postawić na każdym z oryginałów, niezależnie od ich ilości.

Forma, w której pieczątka z podpisem przyjmującego dokument jest tylko na jednym oryginalnym egzemplarzu jest niewystarczająca.

 

wróć do strony z załączeniami