Załączenie nr 21 – Nieważności religii

Załączenie nr 21 – Nieważności religii przesłania, na polach krzywd i zaniechania

Faktem jest nieważność wszelkich umów, paktów, włączeń, wyłączeń, decyzji, sakramentów, a także wszelkich słownych aktów, rytualnych określeń oraz działalności, co ogólnie wcześniej wszelako nazwano, z wybaczeniem co do ludzi żywych, którzy dokonywali, m.in.:

 1. handlu dziećmi, poprzez włączanie podstępem do wspólnoty, których m.in. na podstawie rytuału chrztu przywołującego po łacinie tzw. moce demoniczne
 2. rytualnych mordów na dzieciach i zwierzętach, m.in. za pomocą ołtarzy, w tym głównego rytuału śmierci (wampiryzmu i kanibalizmu), przemiany wina (winy) i mąki (męki)w krew i ciało oraz wykorzystywanie setki innych dualizmów do celu zmiany znaczenia wypowiadanych klątw
 3. palenia na stosach ludzi żywych, pozbawianie dzieci matek oraz ojców, powodowanie w ten sposób sieroctw, ludzi jasnowidzących oraz jasnosłyszących, którzy swoimi przekazami wedyjskimi, świadczyli przeciwko tzw. wierze kościoła, a w rzeczywistości jednej z wielu sztucznie wytworzonych religii w celu kontrolowania, niewolenia oraz grabieży na ludach rdzennych, w tym pozbawiania Ich godności, tożsamości oraz połączenia z Ziemią
 4. zmianie pierwotnego, wielowymiarowego języka prawdy i miłości PoLachów, tuże Sławian na taki, który przeinacza energetyczne znaczenie, które zostało dokonane głównie w okresie używania sztucznego języka łacińskiego, który uczył ludzi tzw. obrzędu i rytuałów, po czym nakazywał ich praktykowanie po wyuczeniu podstępem i siłą nowych pokoleń naszych przodków (już ze zmienionym brzmieniem), w celu służebności do tzw. sztucznie wytworzonego Boga lub określenia tzw. negatywizmów (przykład k-lękanie, ka-ta, ra-ka, szczęźć, martwić, s-trupy), który w niskich wibracjach, dla istot wrażliwych i czujących, w nieuświadomionej cześci umysłu powodował opętania, depresje, stany lękowe i problemy neurologiczne, diagnozowane nieudolnie przez tzw. psychiatrię jako schizofrenia a przez tzw. kościół jako opętania
 5. mordowania ludności przez zakony krzyżackie, wykorzystując zbrojenia i technologie wojenne oraz wpływy w tzw. państwach podległych
 6. grabieży majątku narodu lachickiego, również za czasów Królów Sławiańskich tzw. Polski (Lachii), m.in. w postaci lenna, obecnie w postaci korzystania z majątków, brania pieniędzy od tzw. wiernych uwikłanych w religię szatana
 7. niewolnictwa duszy, poprzez wmawianie umysłowi o Bogu na zewnątrz, przy jednoczesnym informowaniu, że są Jego dziećmi i podstępem włączanie do czczenia ukrzyżowanego antychrysta
 8. przyuczania do stosowania tzw. sakra-mentów ludności rdzennej w warunkach otumanienia, kleryków oraz ludzi wiary, a także zachęcanie poprzez egoistyczne i pasożytnicze praktyki do wstępowania otrutych już
 9. sztucznego wytwarzanie funkcji kultu władzy, tzw. papieży (nawet tych kilkunastoletnich, prowadzących burdele lub mordujących jawnie ludzi) oraz innych tzw. świętych żyjących i tzw. pośmiertnych marionetek tzw. religii, wykorzystywanych w celu otumaniania mas ludzi i tworzenia otoczki pozornej przyzwoitości, zasłon, scen, symboli rytualnych oraz innych więzień umysłu, pozbawiających serca czucia i tym samym prawdziwości rozumowania Boga jako miłości prawdziwej.
 10. wykorzystywania świąt sławiańskich i polachickich, które zamieniono, zmodyfikowano lub zatarto, w celu dokonywania innych bezczeszczących wiarę obrządków,
 11. krzyżowania rodów dla władzy i obłudy i stawiania symboli omamiających rdzennych mieszkańców, jako śladów przestępstw na tle religijnym i tzw. państwowym zostawionych, m.in. przy wykorzystaniu umów bez ważności, zwanych konkordatami i pochodnymi tych szaleństw kultu władzy, pieniądza i śmierci.
 12. pogwałcenia wolności ludności i wykorzystania Ich przymuszonej i podstępem w bezsilności wyuczonej od pokoleń służebności, nie po swoich przodkach, ale narzuconej rzymskimi najazdami religii śmierci i u-martwiania.
 13. dokonywania pedofilii na dzieciach przez tzw. kapłanów, wykorzystywania i więzienia Ich energii seksualnej, którzy pod przymusem tzw. celibatu, posuwali się do gwałtów oraz
 14. mordowania dzieci w klasztorach zakonnic, które podstępem wciągnięto do współudziału w rytuałach śmierci, pieniądza i władzy
 15. powodowania urojeń mentalnych poprzez zakazane praktyki rytuałów śmierci, które dotyka gównie dzieci w zetknięciu się z tzw. technologią sztucznej inteligencji i agresją gier komputerowych, zepsutej kinematografii i pisanych utworów fikcjach do fikcji.
 16. wykonywania tzw. pogrzebów, utwierdzających żyjących co do śmierci, a nie życia darze, czyli kultów mumifikacji zwłok ciała ludzkiego, któremu wmówiono śmierć za życia Jego duszom, podobnie jak poddawanych wcześniej od czasów starożytnego Egiptu
 17. bezczeszczenia ciał ludzkich na wiele sposobów, np. relikwie oraz umieszczanie ciał w kościołach, po których depczą tzw. wierni, potomkowie wielkich ludzi (dotyczy to np. Królów Polskich oraz prawdziwych obrońców wiary
 18. wystawiania na publiczne wystawiennictwo ukrzyżowanego, nagiego Jezusa (również dla dzieci), cykliczne praktykowanie Jego ukrzyżowania i śmierci oraz tzw. zmartwychwstania, które nie mogło mieć miejsca, gdyż jednocześnie
 19. podszywania się pod stworzenia pisma świętego, zwanego Biblią, które w większej części (tej prawdziwej), stanowi przekazy wedyjskie
 20. podszywania się pod prawdziwe chrześcijaństwo, które miało miejsce na ziemiach polskich już w pierwszych wiekach tzw. naszej ery, a w rzeczywistości ery sztucznie wytworzonej na potrzeby Rzymsko-Katolickiego spisku przeciwko ludzkości, w celu skuteczniejszego Ich niewolenia na poziomie ciała i ducha
 21. dokonania gwałtów na pamięci po przodkach Sławian, Lachów i wcześniejszych, m.in. likwidowania miejsc spotkań, Chramów oraz stawianie na nich kaplic, kościołów oraz budynków tzw. modlitwy, np. klasztorów, kościołów z czaszek oraz cmentarzy, jako symbol mumifikacji i więzienia dusz.
 22. powodowania większości chorób psychicznych oraz traum, problemów seksualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. poprzez stawianie się jako ojcowie, duszpasterze, na czarno ubrani w sutannę księża (czarno magowie), m.in. w obrzędach tzw. sakra-mentów, m.in. podania opłatka na wysokości przyrodzenia tzw. księdza kobietom, gdy Ich mężowie mogli się tylko przyglądać, co na poziomie subtelnym, przy dokonywaniu wielu innych rytualnych obrzędów tzw. mszy m.in. uderzania w grasicę i serce i wypowiadania „moja wina”, obarczanie nieświadomie wykonywanymi obrzędami kanibalizmu i wampiryzmu przy tzw. ofiarowaniu, tzw. wiernych, służebnic pańskich oraz innych tysiące przykładów w tzw. modlitwach, przykładach u-martwień, żali oraz innych prowadzących do śmierci świadomości od pokoleń, skutkujących m.in. materializacją na polach krzywd, wykazanych w załączniku nr 1.
 23. stawienia się jako pośrednika do Boga, którymi jako dzieci Boga przecież z są i zawsze byli, m.in. przy uwalnianiu z obciążeń (spowiedź) lub dokonywania tzw. zaślubin, które są nieważne z samej nieszczerości wykonywania tych rytuałów, nieskuteczne dla ludzi żywych, nieświadomych powyższych stosowanych na nich manipulacjach.
 24. upatrywania w tym wszystkim marności, by udowodnić sobie tylko swój własny obłęd, z którego być może wolą Boga w człowieku jednym, jest wyjść z roli KATA, by LICE, mogły wybrzmieć prawdziwością tych słów, w pierwotnej miłości powstałych ich brzmieniu, bez kojarzenia z oprawcy twarzą, a w odmętach umysłu otrutego rozumieniu.

wróć do strony z załączeniami