Załączenie nr 24 – Skutki nieważności zatrudnienia

Załączenie nr 24 – Skutki nieważności zatrudnienia i wszelkich tzw. czynności prawnych

Istnieje prosta zasada w życiu, wynikająca m.in. z art 58 kc, Prawa Naturalnego, Powszechnej Deklaracji Praw człowieka i wielu innych prawideł.

Jeżeli coś celowo lub niecelowo ograniczy świadomość pierwszej stronie, druga strona nie ma prawa podejmować względem pierwszej żadnej ważnej czynności prawnej, a umowy zawarte w nieszczerości, czyli mające wady prawne, są bez ważności i bez skutków prawnych wywiązania się z warunków umownych, w stosunku do tej, która ograniczyła świadomość tej pierwszej”

Tak naprawdę nie ma żadnych stron dla ludzi, którzy potrafią z serca żyć i współtworzyć wartości dla siebie na zasadach równości, jak powinna działać każda zdrowa rodzina i do czego tzw. systemy mają służyć ludziom jednostronnie. Systemy są bowiem martwym tworem, nie mogą podejmować żadnych czynności, bo nie żyją, a wszelka kreacja jest wytworem istot żywych, czujących. Faktem jest, iż te nie czujące, działają raczej w kierunku destrukcji lub egoizmowi umysłu, który nie jest duchem nieśmiertelnym, a tylko jego narzędziem do życia ciała człowieka, podobnie jak każdy system społeczny i gospodarczy do tego służący. Każdy człowiek wyciągający rękę o pomoc, powinien ją otrzymać, a tak się nie dzieje. Same systemy niewolniczo zaprojektowane, od pokoleń, spowodowały dysfunkcje na tym poziomie, a Polacy służyli tylko jako zasób do wykorzystania.

Jako tzw. pracownicy, bez względu na funkcję lub mianowanie, nie mają Państwo żadnego stosunku prawnego z korporacją w której Państwo pracują, m.in. z uwagi na fakty wykazane w załączeniu nr 5. Pracują Państwo wyłącznie dla tego, kto podpisał z Państwem umowę lub udzielił mianowania. W związku z powyższym, nie mają Państwo żadnej ochrony tzw. korporacji typu urząd, bo jako budynki oraz systemy, nie istnieją one jako twory żywe, które mogą występować w imieniu kogokolwiek, a jedyna forma obrony Państwa formy korporacyjnej, związana jest z numerem PESEL, bez możliwości uczestnictwa w rozprawach sądowych w asyście swojego adwokata. Inaczej się ma sytuacja, w której występują Państwo jako ludzie żywi, gdyż człowiek żywy, zgodnie z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, jest suwerenny w zakresie każdej czynności, co do której należy mu się wolność od urodzenia.

Każdy zasób kraju należy do rodów rdzennych, które pierwotnie miały do tego prawo od rdzennych ludów, jeszcze za czasów Hiperborei, Scytów, Ariów, Lachów, później Sławian. Inaczej mówiąc gospodarzyć nim mają prawo wyłącznie ludzie żywi czujący, potrafiący funkcjonować przynajmniej w podstawowym prawie naturalnym „nie krzywdź, nie pozwól krzywdzić siebie i innych”, co dla zasady stanowi także o obowiązku obrony innych przez krzywdami, a co dla ludzi czujących jest naturalną wrażliwością człowieka żywego i każdego nie skrzywdzonego wcześniej dziecka”. Lachickie pochodzenie każdy Polak (PoLach) jest w stanie udowodnić na wielu polach, także genetycznie, a tożsamość naszych przodków, potomkami których jesteśmy, jest powszechnie znana na świecie.

Wszelkie wprowadzane narzędzia otumaniania, inwigilacji i zniewalania Rdzennych, stanowiły tylko i wyłącznie generowanie fikcji nakierowanej na tworzenie pól krzywd (załączenie nr 1), narzędzia do inwigilacji i zniewolenia oraz kradzieży zasobów narodu (załączenie nr 6). Obecnie stwierdzono, iż wiele ludzi, którzy uczestniczyli w tych praktykach, stopniowo zatracali swoją świadomość, popadając w fikcję tego czym jest życie, m.in. ulegając trendom i ustrojom. Widać to na przykładzie rozbicia rodzin, izolacji, zmian demograficznych i poczucia osaczenia oraz osamotnienia, a młodzież i dzieci, w związku z technologią i ucieczką w świat wirtualny, coraz częściej oddawani są pod tzw. opiekę ośrodków psychiatrycznych, które nie stanowią już żadnych narzędzi leczenia, m.in. z powodu radiacji, która powoduje lekoodporność, a także z uwagi na to, iż sami psychiatrzy potrzebują pomocy w zrozumieniu tego co się dzieje.

Można zatem stwierdzić niepoczytalność większości tzw. rządzących, którzy ulegając uzależnieniom od władzy, własności, pieniądza, wygodnictwa, nadużyć opartych na strachu i lęku, sami zatracili się i nie mają już niemal żadnych oznak człowieczeństwa. Można Ich porównać do marionetek, na scenie teatru, aktorów politycznych, którzy tak weszli w rolę, że zapomnieli że sami żyją i że mają rodzinę, a co dopiero rodzinę rodzin, którą nazywamy Narodem po naszych przodkach.

Korzystając z niezdefiniowanej fikcji tzw. osoby fizycznej, bez przyporządkowania jako człowieka żywego, a dodatkowo używając tzw. numeru PESEL, zostaliśmy narodowo, po tzw. zaborach i wojnach, bezprawnie spersonalizowani, co tzw. rządzącym i służącym aparatom tzw. władzy, na bezprawiach rozkazu, pozwalało unikać odpowiedzialności prawnej za tzw. ustawodawstwo i liczne oszustwa, jednocześnie pozwalając zewnętrznym państwom na usługach korporacji nami sterować. Jeżeli coś jest bezprawne, w skutkach prawnych jest niebyłe.

Nie uznając się ludźmi żywymi, człowiek nieświadomie występuje jako korporacja i nie może korzystać z praw człowieka żywego. Korporacja może jedynie podlegając jednostronnym w egzekucji prawom Rdzennych, co do ograniczenia wszelkich praw i możliwości do życia. Korporacje nie są żywymi tworami, więc warto zdać sobie sprawę z powagi decyzji, która stoi przed państwem.

Zgodnie z prawdziwymi faktami historycznymi, cała fikcja tzw. państwa polskiego nigdy fizycznie nie istniała poza krajem i Narodem, którym jesteśmy razem ze wszystkimi rdzennie urodzonymi na tej Ziemi, którą zwiemy Matką, o czym wielu już zapomniało, a co wynika nie z myślenia, ale z czucia się człowiekiem żywym z Duszy, krwi i kości.

Zdrowi ludzie nie używają tzw. fikcji osób fizycznych w stosunku do siebie świadomie, a które stanowią wyłącznie ich firmy fikcji prawnej, nadane im na polach nieświadomości. W środowisku tak zatrutym, nie można o kimkolwiek dzisiaj powiedzieć, że jest całkowicie zdrowy, łącznie z lekarzami i wszelkiej maści i rodzaju terapeutami i psychologami.

Proszę mieć świadomość, iż definicje oraz braki w znacznie uszkodzonym prawie, tworzy się w formie precedensów do Prawa Naturalnego i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wykorzystując tzw. przepisy prawa zdatnego do używania dla dobra człowieka, rodzin, narodu. Tworzy je m.in. Narodowa Rada Życia, współpracująca ze Narodowym Zrzeszeniem Sądów Arbitrażowych, Narodowym Zrzeszeniem Świadomych Rodziców oraz Narodowym Zrzeszeniem Psychologów i Terapeutów.

wróć do strony z załączeniami