Załączenie nr 27 – Przykładowe wyliczenie odszkodowania

Załączenienr 27 – przykładowe wyliczenie odszkodowania wg tabeli międzynarodowej
(tzw. komornik sądowy, tzw. bank, tzw. firma windykacyjna, tzw. firma pożyczkowa, sprzyjający)

3. Brak osobistego prawnie uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek, € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp. € 500 ryczałt,+ 10 – krotnie, 1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe – € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

13. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – Szczególny przypadek, € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

16.Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych, € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,

23.Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami , bez suwerennej legitymacji jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

24.Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego” , € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

27.Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela. € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt

34.Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody. € 100.000 ryczałt, 500,000 € ryczałt.

47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew z rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK) € 150.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii ,
€ 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

Łącznie do zapłaty: 2.000.000,00 EUR

Opłata ryczałtowa, do czasu wyrównania kwoty odszkodowawczej: 1.000.000 EUR / mies.

Termin zapłaty 14 dni, od tego terminu, naliczane są też dodatkowe opłaty tzw. odsetek.

Odstąpienie od wierzytelności wobec tzw. korporacji wkorporowanej osobowo (os. fizycznej), jest możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków Precedensu nr 01-02/PN/05. Więcej informacji na stronie sad.lachicki.pl, który pełni suwerenne funkcje sądu wyjątkowego, a poszczególne Sądy Arbitrażowe, stanowią w trybie doraźnym (p.o. Sądów Powszechnych, zgodnie z art. 175 tzw. Konstytucji RP). Działalność struktur Narodu, wykonywana jest na podstawie Prawa Naturalnego, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Precedensów które zgodnie z art. 24. § 1 k.c. działa w czasie tzw. wojny świadomościowej, czyli prowadzonej pomiędzy Suwerenami a tzw. osobami fizycznymi (otrutymi, otumanionymi umysłami ludzi, którzy nie są świadomi tego co czynią, przebywają w stanie omoku, nieświadomości lub nawet niepoczytalności).

wróć do strony z załączeniami