Załączenie nr 3 – Współodpowiedzialność za przestępstwa i odzyskanie godności

Załączenie nr 3

Współodpowiedzialność za przestępstwa i odzyskanie godności

1. Bezprawne jest sprzyjanie jakimkolwiek przepisem na korzyść korporacji i układów mafijnych oraz obcych państw. Jest to zdrada na Rodzinie i Rodzinie Rodzin, którą zwiemy Narodem. Być może urzędnik posiada także odpowiedzialność względem tych powyższych i podstawowych jednostek, które stanowią o tym, czy człowiek prawdziwie jest Boga TY, czy jest biedny i kreuje wartość dla kultów władzy, śmierci i pieniądza na rzecz okupantów. Warto o tym pomyśleć, sprawdzić czy posiada się jeszcze serce i współodczuwanie, a nie odwracać głowę w drugą stronę, sprzedając się za pieniądze.

2. Tzw. państwa urząd i jednocześnie jednostka korporacji Poland Republic of (załączenie nr 5), wykorzystując nieświadomość ludzi, działa zatem całkowicie bezprawnie. Mechanizmy, którym sprzyjają często nieświadomie pracownicy każdego urzędu w regionie Polska, wykorzystują tych ludzi do krzywdzenia Rodzin i całego Narodu oraz sprawiają, by myśleli, że służą społeczeństwu.

3. Przypomnę, iż działanie na korzyść okupantów ekonomiczno-gospodarczych, w tym przestępczych grup i jednocześnie zwyrodnialców, złodziei, pedofili, psychopatów i morderców, robi z nich także wszystkich w tych strukturach zatrudnionych, nawet jeżeli są pozbawieni świadomości lub się boją do tego przyznać, co jest najczęstszym powodem podlegania przyzwoleniom, słabości oraz uległości każdego innego rodzaju, w tym uciekaniu od odpowiedzialności za dzieci i przyszłość pokoleń.

4. Informuję, iż uszkodzenie określone w pkcie 3 nastąpiło znacznie wcześniej niż obejmuje okres tego lub poprzedniego tzw. wieku i trwa od pokoleń, co nie oznacza, iż jakakolwiek czynność zakazana uległa przedawnieniu. W związku z powyższym, okupacyjne władze, nie mogą uznawać się władzami, a na podstawie faktów określonych w załączeniu nr 5, dokładnie wiadomo, dlaczego ludzie nie reagują.

Powyższe stanowi to o bezprawności wszelkich czynności prawnych dokonanych przez okupacyjne tzw. wadze, gdyż zgodnie z prawdą, jeżeli są oraz się utrzymuje brak mojej i wielu innych mieszkańców rdzennych zgody na dalsze uszkadzanie prawa oraz kradzież zasobów kraju oraz informuję iż jestem suwerenem i nie zgadzam się z bezprawnymi działaniami na szkodę rdzennych mieszkańców, narodu oraz krzywdzenie ludzi żywych, zachowując wrażliwość człowieka żywego, nie tylko do siebie i własnej rodziny, ale także do innych istot żywych i natury, które są mi bliskie.

5. Mechanizmy, które są już w naszym zasięgu, sukcesywnie ograniczają tą przestępczą działalność, więc jeżeli Państwa działalność była nieświadoma, warto pomyśleć o wycofaniu się lub innej formie zadośćuczynienia dla Narodu za wyrządzone krzywdy, w tym rozpoczęcia drogi, która odpowiedzialnie, nie tylko ze strachu, ale na bazie zwykłych ludzkich wartości, przywróci godność Rodom i nazwisku, z korzyścią przede wszystkim dla dzieci i przyszłych pokoleń oraz Natury.

Informacja do tzw. pracowników, tych uznających się za ludzi żywych

Jeżeli jest tyle kłamstw i gwałtów na wolności i życiu człowieka żywego, to jeżeli na tym etapie nie zastanawiacie się nad tym, stanowi dowód sam w sobie, że Wasze umysły zostały oszukane,
a życia zmanipulowane, więc zanim to pismo jeszcze raz przeczytacie, wymagana jest aktualizacja i refleksja, a dopiero później możecie się uznać za ludzi żywych czujących, dla których wartość życia ludzkiego i innych wartości ludzkich z ducha i duszy, przewyższy myślenie że się jest, a uświadomicie sobie, że najważniejsze by czuć, że się jest ludźmi Boga-Tymi.

Samo to słowo różne jest od żądzy posiadania pieniądza, sprzedawania się za comiesięczną wypłatę, okłamywania się i patrzenia w lustro jakby nic się nie działo, co przecież w dłuższym czasu nie wróci życia Waszym dzieciom, a już teraz dzieci chorują na tzw. choroby cywilizacyjne, co jest ludobójstwem..

Nie miejcie tym samym do siebie o to pretensji, że sami byliście oszukani, lecz teraz już macie świadomość i coś z tym trzeba zrobić wspólnie, bo Wasze dzieci podlegają w tym czasie takiemu praniu umysłu opartemu na przestępczości m.in. w cyberprzestrzeni, że bez solidarnego pospolitego ruszenia by temu przeciwdziałać, być nie doczekacie emerytury w świadomości
i dostatku, którego być może tak usilnie teraz bronicie, przyzwalając myśląc o sobie jako ludzie…

Przywrócenie ludzi do życia, leży w gestii ludzi, którzy zdecydowali się przejąć odpowiedzialność bycia tymi, którzy być może zdecydowali się na swoją pracę z tzw. powołania m.in. pracowników urzędów, czy też innych tzw. służb. To ludzie dwóch ostatnich pokoleń, miały największy wpływ na chaos i destrukcję życia. Jako Suweren zwracam się do Was zatem o wzięcie pod rozwagę informacji przedstawionych w Załączniku nr 3 (współodpowiedzialność za przestępstwa i odzyskanie godności), jeżeli się za ludzi w ogóle uznajecie.

Czy człowiek krzywdzi drugiego?, czy nie współodpowiada, jeżeli sprzyja przestępczości?, Czy prawda o tym nie wychodzi? Czy potrafili będziecie spojrzeć w oczy własnym dzieciom w chwili Waszej śmierci? Czy jak sprzyjacie truciu i otumanianiu lub zabijaniu oraz kradzieży, czy sami nie robicie tego własnym dzieciom i sobie?

Jeżeli naturalnie chcecie zwać się Polakami lub tak naprawdę Polachami po prawdziwych rodach, to miejcie świadomość, iż jest to tylko dla ludzi honoru i prawdy, bo Po Lachach są prawdziwi ludzie, a nie marionetki. Ci właśnie, którzy przyznają się do swojej godności, mają prawo gospodarzyć i zwać się rdzennymi mieszkańcami tego kraju, czy Narodu.

W punkcie dotyczącym trucia, wykazałem wiele obszarów przestępczości, a dopuszczanie trucia jest dopuszczaniem do nieważności każdej czynności prawnej lub decyzji, gdyż zatruty umysł od urodzenia nie rozróżnia czy jest to trucizna, a ograniczenie dostępu do zdrowej żywności, m.in. wprowadzenie supermarketów i pośredników handlowych oraz zatrutych towarów zza granicy, przyczyniło się m.in. do wykorzenienia polskiego przemysłu i przedsiębiorczości.

My tworzyliśmy pierwsze przedsiębiorstwo na Świecie (Wieliczka). Należy to przede wszystkim przetrwać, bo ludzie wzrastając w tak kłamliwym środowisku napędzają nieświadomie falę obłędu, otruwając własne dzieci i swoich bliskich. Trzeba także zwrócić uwagę, iż przestępcze grupy wprowadzają celowo dezinformacje, które wskutek nadmiaru informacji, otumaniają ludzi, przez co rezygnują, często ze strachu z pokazania prawdy, sami popadając w przyzwolenie. To zrobiono także z umysłami urzędników, służb, naukowców, psychologów i innych uczestników tego co nazywają niektórzy państwem.

Pieniądz można wydrukować, ale życia przywrócić się tak łatwo nie da, szczególnie gdy owce i barany się boją nieistniejącego wroga. W jedności jest siła, Bóg Honor i Ojczyzna, ale najważniejsza dla nas zawsze była Rodzina, której rodziną rodzin jest Naród.

Decyduj Polko Polaku.

wróć do strony z załączeniami