Załączenie nr 30 – Majątek, zasoby człowieka, dziedziczenie

Załączenie nr 30 – Majątek, zasoby człowieka, dziedziczenie

 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym załączniku, odnoszą się do wskazanych w zawiadomieniu pól krzywd, a także zasadności stosowania prawa i posługiwania się wartościami człowieka żywego.

 

Organy administracyjne zgodnie z ustalonymi przepisami powinny prowadzić dane postępowanie w sposób możliwie jak najbardziej sprawny. Jedyna legalna forma wykonywania swoich obowiązków,  w ramach

 

Prawo naturalne jest naturalne „Definicja dziedzictwa pochodzi od dzieci”, podobnie jak stary i nowy testament, tylko jeżeli człowiek jest duchową istotą, to pytanie kto umarł? Wmówienie śmierci jest typowe dla religii, które podszywały się pod wiarę, wykorzystując tzw. wedy (wiadomości), które dotyczyły tylko życia, wskazując na fikcję śmierci. Do takich należą wedy lachickie, które były pierwotnymi, a z których zostały tworzone tzw. święte księgi np. biblia. Wmówienie w tzw. Księdze Genezis, nie dotyczy własności, ale wolności użytkowania. Prawda jest jedna, inaczej nie byłaby prawdą, lecz każda z istot, z uwagi na swoją wyjątkowość, ma prawo inaczej ją czuć (a nie rozumieć). Umysł logiczny może jedynie myśleć, a emocjonalny pojmować odczucia. Prawda jako miłość bezwarunkowa, to uczucie, którego nie można zrozumieć ani pojąć, a jedynie dążyć, gdyż w dzisiejszym świecie, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 oraz art. 58, 60, 82-86 k.c. każde doświadczenie człowieka, zostało w jakiś sposób zmanipulowane m.in. poprzez stosowanie na ludziach systemów, religii oraz innej formy iluzji.

 

Człowiek rodzi się w swoich Rodach, powszechnie było to wiadome, o ile jego ciałem i duszą nie dysponowano, dokonując na człowieku handlu dziećmi z art. 115 par. 20, co jest szerzej opisane w załączniku nr 16.

 

Forma dziedziczenia została narzucona w postaci kultu własności, jest fikcją i stosowana była jako narzędzie do korzystania z życia, w tym kradzieży (w tym lenna), mordów (najazdów i wojen), trucia (nawozy i wysypiska),  więzienia (zwierząt i ludzi), dzielenia (rozbiorów, linii energetycznych, dróg, granic), itd… Ziemia, w związku z tym, iż jest siedliskiem życia wielu istot żywych, nie może być traktowana przez nic i nikogo jako przedmiot.

 

Człowiek nie jest właścicielem Ziemi, fikcja łańcucha pokarmowego lub religijnych fanaberii, nie daje nikomu i niczemu prawa do dysponowania, jednocześnie stosując fikcje i przekonania uzależnień, braków, władania, by jedynie niewolić siebie i innych.

 

Nikt nie ma prawa dziedziczyć części Ziemi, której jest częścią każdy człowiek, ograniczałoby to prawo do korzystania z części wspólnej każdego człowieka. Jedyną formą prawa do Ziemi, jest gospodarzenie, gospogaidarzenie, w której człowiek jako część natury (matki Ziemi, z której pochodzi jego całe ciało), opiekuje się taką częścią, którą jest w stanie wykazać, że potrzebuje dla swojej rodziny lub dla innych istot, którym darzy, a nie których niewoli w jakiejkolwiek formie opłaty, czynszu, dzierżawy, itd…

 

Dzieci przejmują opiekę, jeżeli same mają wolę kontynuować działania swoich rodziców i tylko wtedy gdy nie jest Im to narzucane. Nie można sprzedawać Ziemi, matki swojej oraz dzieci także nie ma nikt prawa sprzedawać, bo sprzeniewierzałby część samego siebie.

 

Lechistan Polska, jest ponatwo najbogatszym pod względem zasobów naturalnych krajem na Świecie, a rozbiory gospodarcze pokazują, iż zatajenie tych informacji oraz technologii umożliwiającej zupełny brak konieczności eksploatacji i kopalisk (samochody na wodę, urządzenia Tesli lub urzędzenia produkujące energię bez konieczności zasilania, znane już były w tzw. poprzednim wieku). Technologia używana dzisiaj nie ma się w żaden sposób do tej, którą mogłaby ludzkość dysponować, gdyby nie poziom zatrucia.

 

 

wróć do strony z załączeniami