Załączenie nr 32 – Narzędzia i konstrukty prawne

Załączenie nr 32 – Narzędzia i konstrukty prawne, w odpowiedzi na wyrządzone krzywdy

 

Prawo napisane i uchwalone ma służebność tylko dla człowieka, który je stworzył i opracował, a także udostępnił wszelkie zasoby do jego przestrzegania. Bez możliwości jest zatem przyznawanie prawa czemuś, co jest bytem martwym i służebnym, typu firmy, osoby fizyczne, nazwy, imiona i nazwiska oraz tzw. korporacje i tzw. funkcje, które prawa do prawa nie mają, na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

 

Każde prawo służy prawdzie, a prawda jest jedna, bo inaczej nie byłaby prawdą. Każde prawo służy wolności i życiu i może być stosowane wyłącznie przez istotę czującą, człowieka, nigdy przez korporacje lub inne martwe, stworzone przez istoty żywe. Te byty, bez możliwości nazywania ich istnieniem, bez prawa do prawa, są niczym więcej jak tylko narzędziem człowieka.

 

Narzędzia skierowane przeciwko człowiekowi, mogą być przez człowieka wykorzystane do jego uwalniania, z uwagi na brak możliwości stwierdzenia dysponenta, czyli człowieka. Działania te mają służyć życiu, więc brak jest możliwości ich zakwestionowania, m.in. z uwagi na szereg przestępstw wykazanych w niniejszym zawiadomieniu i zgłoszonych Precedensami Zasadniczymi i Precedensami Narodu.

 

Narzędzia wykorzystywane przeciwko ludzkości, mogą służyć jedynie grupom przestępczym, czyli też nie ludziom, a tylko umysłom, których celem stał się kult władzy, własności, pieniądza, czyli martwych środków. Wszystkie te działania świadczą jedynie o obłędzie i przestępczości na życiu.

Struktury tzw. banków, tzw. sądów tych banków oraz jakichkolwiek tzw. rzeczników lub innych, które są  reprezentowane przez tzw. osoby fizyczne, są bez praw nawet do praw, gdyż nie przyznał się do nich żaden człowiek, a każda z tych struktur jest założona przez  fikcje, rzecz lub strukturę, bez prawa do reprezentacji wykazaną przez człowieka żywego, m.in. ze złamaniem przesłanek ważności umowy.

 

Wszelkie prawidła, konstrukty prawa, w tym przepisy dotyczące człowieka, mogą być wykorzystane tylko odzyskaniu jego należności wobec bytów  korporacyjnych, w tym każdej innej wolności, którą człowiekowi ukradziono, m.in. wobec nadużyć, nękania, siania terroru oraz kłamstw.

 

Powyższe wynika bezpośrednio i pośrednio z przepisów międzynarodowych i krajowych, które zostały wykazane w precedensach.

 

wróć do strony z załączeniami