Załączenie nr 36 – Odpowiedzialność  reprezentantów tzw. osób fizycznych i prawnych

Załączenie nr 36 – Odpowiedzialność  reprezentantów tzw. osób fizycznych i prawnych

 

Reprezentant fikcji, który jest fikcją prawną, bez legalnej reprezentacji, który występuje w imieniu fikcji prawnej tzw. osoby fizycznej lub tzw. osoby prawnej, a która dokonuje krzywd i podlega odszkodowaniom na rzecz istot żywych, w tym także każdy tzw. pracownik, tzw. członek zarządu, tzw. akcjonariusz lub tzw. udziałowiec lub właściciel, czy też wykazana funkcja, ponosi  odpowiedzialność zadośćuczynienia za popełnienie wobec człowieka lub Jego legalnej działalności przestępstwa, za które dłużny jest odszkodowanie (załączenie  nr 10).     

 

Wskazana we wszelkich dokumentach, w tym rejestrowych tzw. osoba fizyczna reprezentująca rzekomo interes tzw. banku odpowiada za wszelkie czynności cywilno prawne swoim prywatnym majątkiem, łącznie z przechowywaniem jakichkolwiek danych i ich publikacji lub rejestracji.

 

Jako martwy prawnie konstrukt, bez legalnej reprezentacji, nie może jednak faktycznie reprezentować niczego, w tym także uzyskiwać korzyści, a wszelkie wypłacone w ten sposób dywidendy i inne tzw. wtnagrodzenia, podlegają zwrotowi, przy czym tzw. człowiek pracujący w tzw. banku ma prawo do zawodowej  ścieżki odszkodowawczej, przygotowanej przez Naród.

 

Dla tzw. osób fizycznych, funkcji, bez legalnej reprezentacji człowieka i bez wskazania godności oraz klarownej informacji o faktycznej reprezentacji tzw. banku, dokonanej jako człowieka, a także jeżeli nie dokonana zostanie odpowiedź dla człowieka, ze wskazaniem Jego godności, niniejsze pismo, z numerem do celów odszkodowań, podanym w załączniku, jest jednocześnie traktowana jako zgoda na wystawienie odszkodowawczej faktury / noty obciążeniowej na podane w odpowiedzi imię i nazwisko, funkcja. Pracownik, który dopuści się przekazania rzekomego długu / zobowiązania, bez wskazania, iż fikcja tzw. wierzyciela (tego ciała, które uwierzyło), dopuszcza się przestępstw a także majątek jego lub przypisanej w tzw. umowie z tzw. bankiem umowy, tzw. osoby fizycznej, jest obciążony do kwoty odszkodowawczej.

 

wróć do strony z załączeniami