Załączenie nr 38 – FREON

Załączenie  nr 38 – Fundusz Rehabilitacyjno Edukacyjno Odszkodowawczy (FREON)

 

Fundusz jest utworzony na ścieżki uwalniania, których to Naród Rdzennych ma pieczę oraz możliwość tego wykorzystania, m.in. na działania, które mają za zadanie przywrócenie naturalności  odnawiania wartości i uczuć człowieka, w tym poszanowania godności i szacunku do natury, wraz z ochroną zdrowia i życia, a także odczynianiu tych krzywd, które zostały uczynione, głównie z udziałem tzw. korporacji oraz tzw. systemu kształcenia, tzw. mafijnych grup przestępczych, tzw. kinematografii, tzw. polityk i religii, w tym także religii tzw nauki, opartej na eksperymentach, technologiach. Fundusz tworzony jest z odszkodowań, kierowanych do korporacji, które bezprawnie funkcjonują w regionach świata, dokonując, przyzwalając oraz propagując działalności na polach interwencji, w zakresie krzywd i nieświadomości, wskazanych m.in. w załączenie 1 i 6.

 

Rehabilitacja, terapia oraz edukacja, są niezbędne, by mieć możliwość powrotu do ścieżek, w których nasze dzieci i rodziny, mogły przestać być narażone i korowane zepsuciem tych poczynań, które same świadczą o skali interwencji jaką należy podjąć. W tym celu, by pokazać czym jest dokonywana krzywda na ludziach, utworzono także ścieżki resocjalizacyjne we wszystkich budynkach Narodu, które zmuszają ludzi do niewolniczej pracy, pomimo iż człowiek tam pracujący już może nie postrzegać tego jako forma zniewolenia.

 

Nie ma w tym winy człowiek, gdyż człowieczeństwo polega właśnie na odnajdywaniu możliwości do powrotu do zdrowia, które na skutek działalności przestępczej, a także dokonaniu tak potężnych uszczerbków na postrzeganiu rzeczywistości, można dostrzec często, jedynie poprzez dysfunkcję rodziny, patologię pracy oraz zdrowia, żywienia, uzależnieniach oraz iluzji braków, których być zupełnie nie powinno, m.in. korzystając z dobrodziejstw Ziemi i poprzednich cywilizacji.

 

Poprzez kłamstwa, przyzwalanie na gwałt, a także stosowanie kultów, środków, laboratoriów i innych technik opisujących naturę oraz podszywających się pod życie, miłość, niszczyło lub tłumiło dostęp do świadomości, czuciowiedzy, próbując zastąpić naturalne zdolności istot żywych, w tym przejąć kreację i kontrolę umysłów. Więcej na temat krzywd i nieświadomości w załączeniach  1 i 6.

 

Precedensy Narodu, jednoznacznie wskazują jakie interwencje należy podjąć, przy czym najważniejsze jest, by naturalność tego, szczerość działań, uwolnienia natury zdrowia, psychiki, żywienia oraz wiele innych, przezwyciężały wyuczenia i normy  oraz restrykcje i uwarunkowania.

 

Narodowe struktury Rdzennych, przy czym rdzennym jest każdy człowiek, podjęły trzy główne ścieżki w tym zakresie i dotyczą one wszystkich tzw. zawodów, a także wszystkich tzw. narodów państwowych, które bez granic, utworzonych sztucznie patologią kultów pochodnych władzy tj. segregacji, rządów, niewolnictwa i poddaństwa, zostały uczynione regionami, których nazwy odnoszą się do nazw, którą przyjęto od przodków.

 

Nie każdy potrafi dotrzeć od razu do zdolności jakie miał od dziecka, choć i te podlegały uwarunkowaniom i naleciałościom trucizn przekazywanych pokoleniowo. Tym bardziej należy spojrzeć na życie każdego człowieka jak na własne, rozpoczynając od działań naprawczych od siebie, dla dzieci i rodzin, przezwyciężając wszystko to, co uczyniono nam, głównie podszywając się pod nas samych, gdzie jako jedno jesteśmy tylko wtedy, gdy przezwyciężamy iluzje miłością.

 

Ważna jest tu naturalna wola działań naprawczych lub naturalnego współodczuwania w empatii, bez wyuczeń oraz norm, by życie można było uznać życie, w otwartości na to, że może on zupełnie inaczej wyglądać, ale jedynie wtedy tego dokonamy, gdy wrócimy do tego kim jesteśmy, bez stosowania na nas kultów ciała, kultów umysłu, kultów tzw. religii oraz kultów tzw, środków, które miały nas oddzielić od prawdy, m.in. za pomocą pieniądza, rywalizacji, podziałów, wygodnictwa, przyzwoleń, dualizmów, a także iluzji leków na wytwarzane wcześniej lęki.

 

Działania funduszu, dotyczą każdego człowieka, bez względu czy przyjął on rolę kata, czy też ofiary, urzędnika, czy petenta, sędziego czy oskarżonego, aktora scen czy publiczności. Aby były to działania spójne, należy podjąć współpracę we wszystkich obszarach życia, które nie jest pracą i także nie jest snem.

 

Brak zwrotu odszkodowania od tzw. osoby prawnej, tzw. osoby fizycznej, wykazanej w załączeniu  nr 36, tzw. korporacji (załączenie nr 7), umożliwia dodatkowo wpisanie jej do odpowiedniego rejestru dłużników, prowadzonego przez Naród lub innych krajowych i międzynarodowych organizacji. Przejęcie akcji i udziałów, ma charakter łączonego pozwu zbiorowego, przejmującego w całości wszelkie zasoby banków, z zakazem ich sprzedaży od daty niniejszego orzeczenia.

 

wróć do strony z załączeniami