Załączenie nr 39 – Pola oraz mechanizm nadużyć i przyzwoleń

Załączenie nr 39 – Pola oraz mechanizm nadużyć i przyzwoleń

 

Przyzwolenie, jak sama nazwa wskazuje, jest przy czymś, co nazywamy wolą, pośredniczy lub dokonuje decyzji, która na skutek ograniczeń możliwości np. dotyczących wyboru doświadczenia życiowego, wpływać może na czynienie czegoś, co nie jest nami, a wynika z podstępu, braku szczerości, przymusu, narzucania norm, tradycji, religii i kultów, a także podszywania się pod wartości i zastępowania ich tzw. środkami. Ten co przyzwala na popełnienie przestępstw lub ich przyczyn,

 

Chodzi tu o wywołanie konieczności zastosowania leku do wcześniej wywołanego lęku, za który tzw. pośrednik, zarządca, usługodawca lub producent, otrzymują tzw. wynagrodzenie w postaci materialnej i niematerialnej. Jest to zorganizowana działalność przestępcza, której patologia wynika z braku dostępu człowieka do tzw. wyższych uczuć, czyli miłości, współodczuwania, wdzięczności oraz mądrości. Nie jest temu winny człowiek, ale tzw. system i mechanizmy, które na Niego wpływają.

 

Tym samym, nawet ludzie, którzy zwą się specjalistami, byli poza możliwością zaobserwowania tego, co się wydarza w Narodach, m.in. z braku dostępu do wiedzy, która jest w każdym z nas, a której nie znajdziemy w uwarunkowaniach tzw. zewnętrzności.

 

Wpływa na to także wiele innych czynników, np. konieczność dokonania tego wyboru, systemy przekonań tzw. społeczeństwa, przymus stosowania tzw. norm ograniczających i kontrolujących. Pomimo braku zauważania tego zjawiska, widać to wyraźnie dopiero kiedy spojrzy się na człowieka, z perspektywy wartości i człowieczeństwa, np. w obszarze tzw. zatrudnienia. Większość tzw. prac na tzw. rynku pracy, krzywdzi człowieka, pośrednio wpływając na towarzyszące temu samouwięzienie, egocentryzm, schematy oprawcy i ofiary, kulty władzy, ciała, umysłu, własności oraz wynaturzenie.

 

Wykonywanie pracy, która jest sprzeczna z prawdą tego kim się jest, posiłkując się tylko powiedzeniem „co siejesz, to zbierasz”, zabiera człowiekowi, w przypadku okłamywania się, w tym także człowieka dla którego praca jest wykonywana, możliwość  odczuwania. Tym samym ograniczeniu ulega także sposób interpretacji rzeczywistości. Ścieżki Narodowe tj. Terapia Narodu, Rehabilitacja Narodu, Resocjalizacja Narodu, służą nie tylko odczynieniu patologii zastosowanych na człowieku krzywd oraz nadużyć, ale także w prosty sposób obrazują trzy najważniejsze sposoby interwencji, które Naród, jako sprawujący pieczę, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych narzędzi, instytucji oraz zasobów podjął, korzystając z praw międzynarodowych, a także konstytucyjnych, w tym art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP.

 

Nadużycia dokonywane są nie przez człowieka, gdyż ten z natury człowieka chroni i dobrodarzy. Popadanie w obsesję kontrolowania, wynikało z braku pojmowania kim jesteśmy, a co dzieci naturalnie wiedzą od tzw. urodzenia, czyli przyjścia na ten świat. Pola krzywd i nieświadomości, są wyraźnym przykładem, co się dzieje z człowiekiem jako istotą, która przy tak dużym zatruciu, nie była w stanie często dostrzec w jakim położeniu została postawiona, jakie są przyczyny tego że wykonujemy taką pracę a nie inną, borykamy się z takimi wyzwaniami a nie innymi itd…

 

Pola przyzwoleń i nadużyć, w prawie traktowane jako działalność przestępcza:

  • nadużycia i przyzwolenia tzw. władzy
  • nadużycia i przyzwolenia kontroli
  • nadużycia i przyzwolenia opieki
  • nadużycia i przyzwolenia oszustwa
  • nadużycia i przyzwolenia tożsamości
  • nadużycia i przyzwolenia procedur

 

wróć do strony z załączeniami