Załączenie nr 42 – Bezgraniczność praw i swobód Rdzennych

Załączenienr 42 – Bezgraniczność praw i swobód Rdzennych i zasady ich stosowania

 

Konstytucje oraz każde inne przepisy zostały stworzone przez człowieka i dla człowieka, bez możliwości wykorzystywania tych praw przeciwko człowiekowi, co zagwarantowane jest m.in. z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, która może być stosowana przez każdego innego człowieka. Dotyczy to każdego, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, zawód, itd…

 

Zgodnie z Dekretem Rdzennych Narodów, wszelkie przepisy prawne tzw. krajów, tzw. fikcji państw na świecie, mogą być stosowane przez ludność Rdzenną zgodnie z uznaniem, gdyż każdy wytworzony przepis należy do zasobów Narodów Rdzennych. Wykorzystanie zasobów powinno być zgodne z Prawem Naturalnym, a także zachowaniem prawideł Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Brak jest odrębności, granic oraz różnicowania człowieka od człowieka, a którym postawiono bezprawnie granice, mogą być dla nich jedynie ochroną, bez uznawalności w każdym innym zakresie.

 

Prawo służy prawdzie, wolności i życiu i może być stosowane wyłącznie przez istotę żywą czującą, człowieka, nigdy przez korporacje, które są tylko nieistniejącym prawnie narzędziem tzw. państw.

Prawo Naturalne jest naturalne dla każdego człowieka, trzeba je czuć, gdyż w swojej prostocie wyraża wartości, które od dziecka znane są każdej istocie żywej.

 

Każdy człowiek, który pracuje w instytucji, co do której składa się zawiadomienie, ma prawny obowiązek przyjąć orzecznictwo, wolę człowieka oraz legalnych instytucji narodów rdzennych, które za człowiekiem stoją, jak rodzina. Dotyczy to także orzecznictwa w innych tzw. językach, gdyż wszystkie są zmodyfikowane i nie są mową, a uznawalność każdego może dotyczyć jedynie uwolnienia, wolności oraz stwierdzenia fikcji.

 

wróć do strony z załączeniami