Załączenie nr 44 – Przejęcie prawa do rejestru

Załączenie nr 44 – Przejęcie prawa do rejestru, na skutek braku reprezentacji rejestratora

 

  1. Forma tzw. fikcji prawnych osób fizycznych (numery rejestracji w obcym państwie, potwierdzają tylko fikcję), a każdy człowiek, w wyniku braku reprezentacji ze strony fikcji tzw. obcego państwa, ma prawo dokonać przejęcia tego numeru na własność (legalizacji), przy czym fikcje są bez prawa do stosowania prawa, bez żadnej zdolności prawnej, korzystania z rejestru, a także do zmian tam dokonywanych, chyba że na wniosek człowieka, który staje się tej części rejestru właścicielem.
  2. Brak jest możliwości, by uznać, iż rejestracji dokonywały inne korporacje wkorporowane osobowo (tzw. osoby fizyczne, o których fikcji wspomina załączenie nr 4). Przepisy bez ważności, są bez możliwości stosowania przeciwko fikcjom prawnym, m.in. na podstawie braku spełnienia przesłanek ważności umowy (precedens 05/PN/05).
  3. Działalność człowieka jest działalnością prawdziwą, na podstawie której, dokonywanie czynności cywilno-prawnych będzie możliwe najmniej wadliwe, zgodnie z art. 58, 60, 82-86 k.c. Ludzie pracujący w administracji i korporacyjnych tworach fikcji, mają takie samo prawo uwalniać się z zależności, zgodnie z ścieżką resocjalizacji, na podstawie precedensu SW/SL/GW/2023-06-06, złożonym m.in. w tzw. Sądzie Okręgowym w Katowicach.
  4. Człowiek, jako istota wolna, posiadająca umiejętności i nie stwarzająca zagrożenia, która nie skrzywdziła żadnego człowieka, jest bez konieczności posługiwania przepisami dotyczącymi tzw. osób fizycznych. Wynika to także pośrednio i bezpośrednio z przepisów międzynarodowych, m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także braku uprawnień tzw. osób fizycznych do wystawiania jakichkolwiek uprawnień dla człowieka, który z art. 58, 60, 82-86 kc. został celowo wprowadzony w błąd, już na etapie narzucania tzw. konieczności posiadania tzw. uprawnień.
  5. Podejmowanie jakichkolwiek czynności prawnych z grupami przestępczymi jest zabronione m.in. przez umowy międzynarodowe, a każdy pracownik korporacji nielegalnie działającej na terenie innego kraju, w tym przypadku Polski (stanowi o tym cały rozdział XIII kodeksu karnego).

wróć do strony z załączeniami