Załączenie nr 5 – Fikcja tzw. państwa polskiego

Załączenie  nr 5

Fikcja tzw. państwa polskiego tzw. Poland Republic of, działającej na prawie korporacyjnym

Opracowany na podstawie zapytań człowieka żywego oraz potwierdzonych faktów

Bezprawnym działaniem jest podejmowanie jakichkolwiek decyzji o zmianie ustroju czy organizacyjnej formy działalności narodu, kraju, czy tzw. państwa, których form organizacyjnych jako rdzenny mieszkaniec tej Ziemi nie uznaję. Z uwagi na uszkodzenie prawa na Świecie i ogrom patologii względem człowieczeństwa, stwierdzam, iż żadna tzw. władza nie ma prawa się tak zwać, zniewalając i mordując ludzi lub poddając ich eutanazji w dłuższym okresie czasu. Tak nie zachowują się ludzie, którzy przejęli odpowiedzialność, tylko psychopaci i podążający za nimi ich wyznawcy, co jest sprzeczne z godnością człowieka i jego naturą. Zgłaszam i potwierdzam to jako suweren, faktów nie trzeba interpretować.

W naszym tzw. państwie, zwanym Polska, okazało się, iż od 2002 roku, w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) (rejestr EDGAR) nr jako podmiot zarejestrowany praz tzw. polskie Ministerstwo Finansów figuruje „POLAND REPUBLIC OF” nr 0000079312 . Użyte w tekście wtrącenie tzw. sugeruje, że tylko po dokonaniu takiego czynu, który jest zdradą narodową, użyciem władzy w sposób bezprawny i hańbiący, bez zgody narodu, przekreśla istnienie tzw. ministerstw i całego rządu, a w konsekwencji wszelkich czynności i wyborów, w tym późniejszych dokonywanych przez kogokolwiek, z uwagi na znaczny stopień prawdopodobieństwa, iż wszelkie akty prawne były podejmowane na rzecz obcych państw w tzw. konspiracji.

Na tzw. granicach polskich widnieje nazwa Republic Poland, co oznacza, iż wrogie przejęcie zostało dokonane nawet w sferze materialnej, czego nie uznaję jako rdzenny mieszkaniec i jako suweren.

Dekret tzw. sPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939r, jasno stwierdza nieważność aktów prawnych władz okupacyjnych, które nie mogą być władzami, bo są okupacyjne. Wynika to m.in. z Konstytucji RP i legalności wobec Narodu funkcjonowania każdego kraju, co oznacza iż podważone jest także istnienie tzw. państwa polskiego (załączenie nr 6).

Na stronie internetowej sejm.gov.pl możemy sprawdzić, że doszło do rejestracji Polski jako zagranicznej firmy emitującej obligacje. Państwo polskie zarejestrowane zostało w stanie Nowy Jork jako korporacja o nazwie “POLAND REPUBLIC OF” działająca w siedzibie Ambasady RP. Firma posługuje się logiem tożsamym z godłem Polski. Jeden z ostatnich listów rządu RP do Komisji został podpisany jest przez Piotra Nowaka podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polski. W szczegółowych dokumentach możemy jednak przeczytać, że po rejestracji Skarb Państwa RP będzie mógł sprzedawać dowolne dłużne papiery wartościowe. Można wywnioskować, że nie chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej przez ministerstwo na terenie Stanów Zjednoczonych (informacja upubliczniona na stronie www.sejm.gov.pl).

Opinii publicznej nie została podana informacja co zamierza tzw. rząd, a także przyszłe rządy, które z tego korzystają, a w związku z tym, iż jest to przekroczenie uprawnień na wszystkich polach, stwierdzam, iż:

  1. Państwo nie ma prawo sprzedawać obligacji na amerykańskiej giełdzie, jest to działanie bezprawne, które ja jako suweren unieważniam w każdej dokonanej transakcji, gdyż nigdy na to nie wyrażałem zgody, a wcześniejszy sprzeciw był nie możliwy, z uwagi na celowe ograniczenie mi i innym ludziom świadomości (od urodzenia), także pokoleniowo moim / naszym przodkom, o czym stanowi załącenie nr 1.

  2. Podmiot Poland Republic of został zarejestrowany w siedzibie ambasady, a nie jak w przypadku innych państw, na terenie państwa emitującego obligacje, w związku z tym jest to fakt wrogiego i podstępem przejmowanego majątku polskiego, co czyni podmioty, które tego używają złodziejami, a wszelkie działania w tym kierunku wykonywane, również następców tego przestępstwa wobec narodu, są nieważne.

wróć do strony z załączeniami