Załączenie nr 53 – Procedura braku …

Załączenie nr 53 – Procedura braku podejmowania działań wobec orzecznictwa fikcji

W nawiązaniu do zawiadomienia i orzecznictwa, dokonanego za pomocą wskazanej w informacji z dnia …………………., nr ………………………, uznać należy, iż z powodu braku adresata, a także braku nadawcy, korespondencja nie została dostarczona, a tym samym wskazuje się brak dobrej woli w toku spotkań i decyzji.

Wskazuje się iż te, z których wszystkie dotyczyły jedynie fikcji prawnych, tego roszczeń, wobec stwierdzonego braku reprezentacji człowieka, należy uznać za wadliwe.

Wobec powyższego zawiadamiam co następuje:

  1. jeżeli nastąpiło roszczenie, wykazać należy adresata w postaci człowieka

  2. jeżeli brak jest reprezentacji człowieka tam, gdzie następuje roszczenie, należy wrócić do punktu pierwszego.

W przeciwnym razie, wobec braku spełnienia punktu 1 i 2, odstępuje się od wszelkich roszczeń i uznaje się za prawomocne orzecznictwo i wolę suwerena, jak wykazano w złożonym zawiadomieniu. Wobec powyższego, wszelkie fikcje są poddane weryfikacji Narodowego Biura Śledczego Międzynarodowego Sądu Kontrolnego, m.in. w celach windykacyjno-odszkodowawczych, w tym:

  1. Działania te są bezterminowe do czasu ustalenia wszelkich uchybień i dotyczą fikcji tzw. osób fizycznych występujących na rzecz grup przestępczych.

  2. Sprawy dotyczące człowieka i stosowanych na człowieku krzywd, nieświadomości, nadużyć oraz przyzwoleń, prowadzi Rzecznik Praw Człowieka.

W tym zakresie, aby móc przeciwdziałać patologiom, należy zwracać się jedynie z zastosowaniem praw ludności rdzennej. Ma do tego prawa jedynie człowiek, który wobec prowadzonej działalności jest przytomny praw i godności człowieka.

Należy przypomnieć, iż:

  1. Prawomocne przedstawicielstwo, wynikać może nie tylko z przepisów prawa, a każdy człowiek może być umocowany względem każdego, nawet bez pisemnej tego asygnaty.

  2. Wobec tego typu działań, których efektem jest stosowanie fikcji do fikcji, należy początkowo przeprowadzić mediacje, w wszelkie rozprawy dotyczące sądzenia człowieka przez człowieka, uznać za bezzasadne, będące przyczyną konfliktów wobec nadużyć i fikcji.

  3. Fikcja jest bez możliwości reprezentowania przez fikcje, nawet po wczesnym dokonaniu fikcji, a wszelkie pieczęcie i stosowanie nadużyć, podszycia się pod organy oraz prawa, jest bez mocy, co w zakresie złożonego zawiadomienia wykazano.

………………………………………

wróć do strony z załączeniami