06/PN/05

Precedens 06/PN/05 – Tryb ust2 Sądu Wyjątkowego, Międzynarodowego Sądu Lachickiego

 

Sąd wyjątkowy, działający na podstawie art. 175 p1-2 tzw. Konstytucji RP, pod nazwą Lachicki Sąd Arbitrażowy, przejmujący wszelkie sprawy sądów powszechnych, zgodnie z art.

 

Tryb doraźny, to tryb wg Precedensu nr 10/PN/05, który polega na tym, że Międzynarodowy Sąd Lachicki, który działa na rzecz Rdzennych mieszkańców kraju Polachów, wraz z tzw. Polonią oraz wszystkich ludów rdzennie związanych genetycznie lub utożsamiających się z Lachią. Tryb doraźny, upoważnia do objęcia dwuinstancyjnej pieczy nad tzw. Sądem Najwyższym, którego prawnie w tzw. Polsce nie ma i nie było, gdyż tworzyły go nielegalne struktury. Sąd Lachicki pełni zatem obowiązki Sądu Najwyższego w drugiej instancji, a tzw. Sądy Arbitrażowe w drugiej pierwszej instancji. Wszelkie tzw. Sądy Powszechne, nie mają prawa wydawać żadnych wyroków na rzecz człowieka żywego ani korporacji, gdyż występują w nich nie sędziowie, zgodnie z art 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, a tzw. fikcje prawne osób fizycznych, czyli korporacje wkorporowane osobowo.

 

Tworzy się Sąd Kontrolny, który w trybie  ust 2, art 175 tzw. Konstytucji RP, w wyniku stwierdzenia nieważności wszystkich struktur złożonych z tzw. osób fizycznych (jednostek korporacii Poland Republic of), bezprawnie okupujących budynki narodu polskiego, pełni rolę nadzorującego i dokonującego kontroli, m.in. w celu stwierdzania słabości tzw. systemu, które powodują krzywdzenie człowieka żywego, nieświadomego dokonywanych na nim krzywd, w tym wprowadzaniu w błąd, ograniczaniu wolności oraz zatruciom w zakresie fizycznym i umysłowym.

 

Ludzie, którym wydaje się, iż wszystko jest w porządku, tkwiący w tzw. systemowej myśli, zapominając o tym, iż człowiek czuje przede wszystkim i nie jest swoim umysłem. Kierując się fikcją wprowadzonych środków, wokół których stworzono iluzję tj. pieniądz, władza, własność, nauka, technologie, praca, religie, każda istota żywa, ma prawo do uwalniania się przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi, a jednocześnie nie ma prawa stosować na niej nikt innych, chyba że krzywdzą człowieka. Rzeczy, pieczęci, podpisów oraz drukarek skrzywdzić nie można, a przedsiębiorstwa, korporacje i inne organizacje, jako byty nieżywe, są bez praw, a ich działalność jest przeznaczona do weryfikacji odnośnie tego, w jaki sposób oddziałują na człowieka i naturę Jego istnienia.

 

Międzynarodowy Sąd Lachicki jest instytucją Rdzennych Ludów, która działa bez granic, na podstawie Prawa Naturalnego, które w brzemieniu intencyjnym określa się następująco: „Czyń naturalnym wolność, miłując i chroniąc życie. Prawo naturalne w postaci „Nie krzywdź i nie pozwól krzywdzić siebie i innych”, czyli takie w postaci restrykcyjnej, dla człowieka czującego, może być niezrozumiałe. Naturalnym bowiem dla człowieka, jest czuć, tak jak naturalnie czują od tzw. urodzenia dzieci. To zamykanie ich rytuałami, rejestracjami, kształceniem oraz normami i wychowaniem, pozbawiało nas naturalnych zdolności w życiu, które podstępnie zastępowano technologią i bezradnością, dzieląc i jednocześnie okradając rdzennych z zasobów oraz życia.

 

To co zostało ukradzione, czyli także podbite, najechane i siłą zagarnione, zwane od przodków cezaropapizmem, było, jest i będzie w zasobach każdego człowieka, gdyż złodziej nie mógł przejąć ani sprzedać, a ten co nabył ukradzione, własności mieć nigdy nie będzie. Bez ważności także są wszelkie podziały uczynione i granice, które uczyniono w następstwie, by podstępnie podbojami podzielić ludzi. Mądrość cywilizacji uczy nas, by jedność odnajdywać, a sztuczne i podstępne umysły traktować jako martwe, gdyż człowiek jest istotą naturalnie czującą oraz żywą.

 

W następstwie stwierdzenia braku granic, Naród polaszy, lachickiego pochodzenia od przodków, odtwarzający Wielką Lachię, bez granic, bez uznawania religii i wyznań niewolących umysły i wyznających kult władzy, śmierci i własności, bez uznawania korporacji i państwowości oraz bez podziałów administracyjnych, uznając wojnę tylko jako narzędzie wolności, bez brania udziału w działaniach zbrojnych, z pełną swobodą poruszania się człowieka, który korzystać może z każdej tzw. narodowości państwowej, m.in. na podstawie rdzennego pochodzenia, na podstawie woli Narodu, Międzynarodowego Sądu Lachickiego, Tworzy Lachicki Urząd Konsularny i biura w każdym regionie państwowym, zwanym Lechistanami, stanowiącym część Lachistanu Ludów Rdzennych.