Załączenie 49 – Dokumentowanie ważności ..

Załączenie 49 – Dokumentowanie ważności zapisów w interpelacji prawnej roszczenia

 

W dokumentacji pobranej pod przymusem poprzez Poczta Polska S.A. brak jest możliwości upatrywania się śladu człowieka, który by złożył w ogóle cokolwiek przypominającego tzw. dokumentację.

 

Parafa to znak graficzny w postaci inicjałów swojego autora, art 78 k.c., więc jest bez ważności, gdyż brak jest spełnienia podstaw prawnych do uznania spełnienia ustalonych norm prawnych, a więc brak jest możliwości wywołania skutków prawnych.

 

Art. 122 a, b, c k.p.a.

Brak jest możliwości brak sprzeciwu, bowiem firma jako martwy konstrukt nie może kłamać). Kłamstwo  Prawna fikcja pozytywnego rozstrzygnięcia przybierającej formę dorozumianej zgody organu administracji.

 

art. 8 Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji (Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności). Jeżeli zatem

 

Zgodnie z konstytucją RP, art. 51 p. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

 

Art. 52 p.1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazwyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

wróć do strony z załączeniami