Załączenie nr 19 – Stwierdzenie nieważności korporacji

Załączenie nr 19 – Stwierdzenie nieważności bytów korporacyjnych

Według definicji, korporacja to albo organizacja społeczna albo rodzaj przedsiębiorstwa, posiadający osobowość prawną i, najczęściej, opierający się na kapitale złożonym z udziałów (akcji na giełdzie). W Polsce potocznie korporacjami określa się po prostu duże, międzynarodowe firmy, które zatrudniają wielu pracowników.

Na podstawie załącznika nr 4, wszelkie byty tzw. osoby prawne są nielegalne, gdyż działają na podstawie bezprawnych przepisów w bezprawnie funkcjonujących państwach, które wbrew Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także Prawa Ziemi (Naturalnego), stawiają granice utrudniając rdzennym mieszkańcom swobodne poruszanie.

Za korporację osobową uznaje się byt nieżywy, występujący w postaci organizacji, która wkorporowana jest w tzw. państwie wkorporowanym nielegalnie w inne państwo, realizując działalność przestępczą na szkodę Narodu w danym kraju, bez świadomości jego rdzennych mieszkańców.

W niektórych państwach, korporacje występują w postaci grup korporacji, które mają charakter przestępczy, jeżeli łamią prawa człowieka żywego lub podpisują z nimi umowy. Każda korporacja jest odrębna, nawet jeżeli otrzymuje numer od innej korporacji, występując m.in. w postaci tzw. osób fizycznych.

Korporacja, z uwagi na swój „nieżywy” charakter, w przeciwieństwie do człowieka żywego, nie może reprezentować inną korporację, a także nie może być reprezentowana przez inną korporację, z uwagi na nieważność umów w tym zakresie. Coś bez życia nie może być reprezentowane przez coś bez życia.

Zarówno państwa, jak i działające w nich korporacje, na prawach korporacyjnych, nie miały możliwości powstania, gdyż według przesłanek ważności umów, nie mogły zaistnieć prawnie, a działając w ramach bytów, które powstały na skutek sztucznych podziałów, krzywd na rdzennych mieszkańcach, zarówno państwa jako korporacyjne twory, jak i działające w nich korporacje, nie mają żadnych praw względem każdego żywego człowieka, rodzin żywych ludzi, których rodziną jest Naród, prawowity dziedzic po Przodkach.

Każde tzw. prawo korporacyjne, oparte jest nie na ograniczeniach, więc nie na wolności, jest przyzwoleniem do niewolenia, więc jest umową korporacyjną (zmową milczenia), która w warunkach otumaniania i trucia rdzennych mieszkańców, w każdym kraju określających zakres krzywd i manipulacji (załącznik nr 1 i 6), w regionie pn. Polska określone jest to pomocniczo art. 58 tzw. k.c. jako nieważność każdej czynności cywilno-prawnej, w tym zgody na cokolwiek, w wyniku nieważności, domniemania niepoczytalności.

Również tzw. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, podkreśla nic innego jak zasadność stosowania większości jej przepisów, wg podstawowego Prawa Ziemi (Naturalnego), w zakresie „nie krzywdź i nie pozwól krzywdzić siebie i innych”. W tym zakresie jest ale przyzwoleniach krzywdzenia i czerpania zysku z rdzennych mieszkańców, bezprawnego korzystania z zasobów kraju, a także mówi o płaceniu podatków, czyli bezprawnych danin na rzecz grup przestępczych, co jest również przestępstwem.

Należy nadmienić, iż wskazana Deklaracja, jest zawarta pomiędzy narodami a nie tzw. państwami, ludźmi, a nie korporacjami, co podważa legalność samej korporacji ONZ i jednocześnie niektóre zapisy o tzw. państwowości samej Deklaracji.

Za każdą tzw. korporacją, czyli tzw. osobą prawną lub jej jednostką zwaną osobą lub jednostką organizacyjną, stoi człowiek lub ludzie żywi, którzy występują w nich jako odrębne korporacje, zwane osobami fizycznymi, z nadanymi numerami korporacyjnymi, w zależności od kraju. Wykonują tam funkcje,

Zależność i przynależność korporacyjna tzw. osób fizycznych względem tzw. osób prawnych, czyli fikcji prawnych w każdym przypadku, określona jest na podstawie odrębnych zależności w tzw. państwie korporacyjnym jak np. Poland Republic of., przy czym:

  1. W celu określenia zależności korporacji nielegalnie prowadzących działalność na szkodę człowieka żywego, Jego Rodziny, rodzin Autonomii lub Jego Autonomii, dokonuje się to w stosunku do ich jednostek, które jako odrębne korporacje, prowadzą działania lub reprezentują funkcje w tych korporacjach, na podstawie odrębnych umów, z uwzględnieniem zależności służbowej.

  2. Jednostka korporacji, może zrzec się odpowiedzialności za działalność korporacji matki, na podstawie specjalnie tworzonych w tym celu precedensów, określonych do praw człowieka żywego, względem praw korporacyjnych, zgodnych z tzw. prawami nadrzędnymi, m.in. Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Prawa Naturalnego i określonej do tych praw precedensów, które tłumaczą i wypełniają luki prawne, w tym niwelują uszkodzenia prawa, w wyniku działalności przestępczej tzw. aparatu władzy wykazanego w tzw. Konstytucji RP i nieważności przepisów i tzw. władze okupacyjne, względem Ustawy z dnia 30.11.1939r. m.in. unieważniającej przepisy prawa od 1907 roku.

wróć do strony z załączeniami