Załączenie nr 22 – Diagnoza i synteza stanu patologii

Załączenie nr 22 – Diagnoza i synteza stanu patologii oraz możliwości wsparcia i współpracy

Nasza cywilizacja po Lachach, która zajmowała tereny niemal całej Europy i Azji, licząca ponad 10 tys. lat, stanowiła ludy w większości nastawione na dobrobyt, pracę, kreowanie, tworzenie, rzemiosło i rozwój kulturowy. Zbroić zaczęliśmy się dopiero wtedy, gdy zaczęto na nas napadać, co głównie wynikało z podbojów carskich łącznie z sektami religijnymi za czasów tzw. Rzymu, który zakładaliśmy, m.in. w bezprawnych podbojach i podziałach, później wyprawach krzyżowych, inkwizycjach, lennach, podziałach, wojnach i grabieżach majątków. Zabory oraz wojny I i II, były wyłącznie konsekwencją prowadzonych przeciwko nam działań, jednak pomimo tego przetrwaliśmy jako jedyny rdzenny lud na całym świecie, z dostępem do swojego kraju.

Większość wiedzy przekazywana w tzw. szkołach, łącznie z tzw. językiem polskim i matematyką, a także historią nowożytną (bo starożytna nie jest nam przedstawiana), jest obarczona takim zniekształceniem, iż na ten czas zupełnie nie ma sensu się jej uczyć.

To, że nasze dzieci po okresie uwarunkowania, poddawane są kolejnym, m.in. w szkołach średnich i na studiach, które w większości uczą pracy w korporacjach na szkodę ludzkości jest kolejnym przestępstwem i patologią edukacji w każdym niemal zakresie. Przykładem rażącej niepoczytalności jest wprowadzany kierunek studiów pn. Inżynieria Społeczna, która uczy jak zniewalać społeczeństwo i nim manipulować. Jest to zbrodnia sama w sobie, wymagająca odrębnego śledztwa kto za nią jest odpowiedzialny, a tego konsekwencji i przykładów stosowania, możemy zaobserwować tysiące.

Środowiska psychologiczne i terapeutyczne tzw. głównego nurtu, nie alarmują, iż same doznały uszkodzenia, jedyną formą świadomości, która jest dostępna, jest związana z grupami ludzi, którzy zaobserwowali wiele zjawisk i nieprawidłowości, o których mówi wyraźnie załączenie nr 1 i 6, a które nigdy nie zgłosiły tej skali problemu, co stanowi także dowód na to, na jakim poziomie działają czynniki, które powodują uśpienie, bezwładność i hipnotyczne wręcz oddziaływania i uwarunkowania.

To są fakty i należy mieć świadomość, iż samo przeczytanie o tym, może wywoływać w człowieku pewnego rodzaju bunt umysłu, z uwagi na systemy przekonań i inne mentalne mechanizmy. Należy sobie jednak uświadomić, iż umysł to nie człowiek, a każda żywa istota czująca, posługuje się głównie tzw. sercem i nie chodzi to nawet o fizyczne serce, które uwarunkowano w tzw. medycynie, ale miłość, którą każdy człowiek, ma od dziecka w sobie, co wynika z duchowej sfery „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Poza faktem istnienia na terenie naszego kraju grupy przestępczej (załączenie nr 5), mogą zobaczyć Państwo fakty świadczące o polach krzywd stosowanych na Polakach od pokoleń (załączenie nr 1).

Nieistniejące przepisy prawa, a także znaczne otrucie społeczeństwa, które wielu prowadzi do tzw. śmierci lub tzw. chorób cywilizacyjnych i psychicznych, w tym niepoczytalności, jak ma się to w przypadku ludzi zasiadających na rzekł bym wszystkich stanowiskach służbowych, które mają podpisane umowy jako tzw. osoby fizyczne i świadczące usługi na rzecz obcego państwa, czyli USA oraz innych zależnych tym strukturom.

Wszystkie zasoby kraju formalnie zostały już przejęte, gdyż nigdy nie mogły należeć do żadnej obcej korporacji lub grup przestępczych powiązanych, łącznie ze wszystkimi budynkami i narzędziami, systemami i rejestrami, przyjmującymi charakter przestępczy. Świadomość ludzi pracujących w tzw. urzędach nie jest jednak na to gotowa, gdyż trzeba by Im było przyznać, że nie pracują już tam gdzie pracują, co powodować może strach przed utratą pracy, której nie mają, a także rozterki na poziomie prawa rozkazu, wynikające z tzw. zależności służbowej (pod-władny, prze-łożony). Ci, którzy zdobędą się na odwagę współpracy z ludźmi rdzennymi, którymi są w większości także, uzyskają dodatkowe narzędzia, bez konsekwencji swoich czynów na szkodę Narodu, m.in. na podstawie programów tj. urzedy.zycia.pl oraz programy.zycia.pl.

To co się wydarza teraz, nie musi zmieniać Państwa sytuacji tzw. bytowej, którą tak nazwało tzw. państwo. Obecnie należy się wszystkim szansa na wybór właściwej drogi, a także uzyskanie odpowiedzi na to czy są Państwo zdolni do podejmowania decyzji i wniosków w środowisku tak dużego zatrucia, wykazanych w załączeniach 1 i 6. W ramach Narodowej Rady Życia, proponujemy m.in. programy tj. terapia.narodu.pl, rehabilitacja.narodu.pl oraz program.narodu.pl

Wszelkie media, które nie są polskie, każde prawo stworzone dla tzw. pod-miotów urzędowych jest fikcją, więc mogli Państwo o niczym nie wiedzieć. Nie ma żadnych legalnych władz, a sama władza nigdy z poziomu prawa i godności ludzkiej nie istniała. Już tylko stawianie się wobec kogoś wyżej, stanowi próbę zniewolenia, a manipulacja w tym zakresie na jakimkolwiek poziomie, jest przestępstwem, dodatkowo unieważniającym każdą podjętą decyzję i czynność prawną na tym tle.

Być może niektórzy z Państwa wymagają także znacznej terapii i rehabilitacji, żyją w ciągłym stresie i nie mają ochoty żyć, a niektórzy będą w stanie zrozumieć swoją sytuację tylko gdy utracą dostęp do uzależnień, majątków lub ukarania karnego, traktowani z wyboru jako korporacje, które funkcjonują powszechnie wg tabel międzynarodowych odszkodowań (załącznik nr 10).

Narodowa Rada Życia, która działa w każdym powiecie dla milionów już przebudzonych Rdzennych, zatwierdza tzw. precedensy, które stanowią możliwość uwzględnienia przepisów Prawa Naturalnego, jedynego legalnego dla wszystkich ludzi żywych, które m.in. z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz niektórymi zapisami tzw. Konstytucji RP (głównie art. 4 i 31), stanowią już wyznacznik prawodawstwa w Polsce i na Świecie.

Prowadząc setki programów dla rdzennych mieszkańców, łączymy ludzi z grup, umożliwiając im dialog i stopniowe precyzowanie możliwości, które jako Polachy, mamy teraz, łącznie z Polonią na Świecie, w ramach funkcjonującej Unii Rdzennych Narodów.

wróć do strony z załączeniami