Załączenie nr 33 – Wymóg okazania oryginalnej umowy

Załączenie nr 33 – wymóg okazania oryginalnej umowy, podpisów, bez wad prawnych

 

Każdy człowiek, ma prawo żądać okazania oryginału tzw. umowy, a także domagania się, by tzw. umowa była bez wad prawnych.

 

Umowa może być uznana za umowę, na podstawie przesłanek jej ważności (precedens zasadniczy 05/PN/05). Dostęp do tzw. umowy powinien mieć każdy kto żąda, inaczej można uznać, iż dokonywane jest na nim wyłudzenie z art. 286 k.k.

 

Oryginał powinien mieć człowiek, który faktycznie zawarł umowę z człowiekiem, inaczej wyłudzenie uznaje się za skuteczną inwestycję, na podstawie której, w ramach odszkodowania przejmowane są udziały w zasobach tego, który wyłudzenia próbuje dokonać, na podstawie sum odszkodowawczych, w przypadku jego niewypłacenia w określonym w zawiadomieniu terminie.

 

Dostęp tzw. umowy powinien być dostępny niezwłocznie. Nie ma czegoś takiego jak kopia, gdyż znaki stawiane na tzw. umowach są w każdym razie inne, a wydruki zeskanowanych dokumentów, nie są żadnym potwierdzeniem.  Brak jest zatem uznawalności kopii jako potwierdzenie. Jeżeli nie ma kopii, to traci znaczenie słowo oryginał i tym samym tzw. strona umowy, którą może być jedynie człowiek, nie posiada tej umowy w ogóle. Jeżeli nie ma woli jej okazania, można domniemać, iż  może to być uznane za dowód na popełnienie przestępstwa, np. zawarcia przez fikcję prawne osoby fizycznej lub reprezentanta bez umocowania i legalnej umowy.

 

Kopią nie można nazwać coś, co posiada znamiona różnicujące od oryginałów. Podpis podpisowi nie jednakowy, więc brak jest także możliwości uznania iż coś co zawiera oryginalny podpis, czyli ślad energii człowieka, był kopią. Podpis nie jest umocowaniem, jeżeli dokonywany jest sprzecznie z art. 58, 60 82-86 k.c. lub ze świadomością składania go jako fikcja, w rozumieniu odrębnych przepisów. Podpis też jest bez możliwości uznania za swojego wystawcę.

 

Należy pamiętać, iż:

 

  1. fikcje są bez możliwości zawierania umów, ani zatwierdzać tzw. wniosków lub wystawiać tzw. wezwań, wyroków oraz dokonywać innych czynności, bo są rzeczami. Wszelkie niedoskonałości niniejszej korespondencji, nie są błędami, bo nie ma drugiej strony.

 

  1. każda umowa powinna być zawarta tylko pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, w pełnej szczerości, ze spełnieniem wszelkich przesłanek jej ważności, określonych m.in. w precedensie 05/PN/05.

 

  1. korporacje nie mogą się podpisać, ponieważ nie mają prawa ani umysłu do zawierania umów, ponieważ są rzeczami bez życia. Podpis nie jest umocowaniem, a umocowanie nie jest człowiekiem, język nie jest mową, co jest podstawą zawarcia (u-mowy).

wróć do strony z załączeniami