Załączenie nr 45 – Działalność podejmowana na polach ..

Załączenie  nr 45 – działalność podejmowana na polach legalizacji i współpracy z Narodem

 

W ramach działań podejmowanych dla Rdzennych, którzy wykonują pracę dla człowieka, w Narodzie, zostały utworzone trzy Dekrety Lachickie, jeden dla Korpus Służby Cywilnej z art. 4, 31, 65, 153 Konstytucji RP, dla przedsiębiorców oraz dla pracowników tzw. korporacji.

 

 1. Ruchy Rdzennych są harmonizowanym działaniem na rzecz prawdy, rodziny i życia, czyli miłości do siebie jako ludzi, a także Narodu, w tym także innych rdzennych. W tzw. aparacie państwowym, nad którym pieczę stanowi Naród z art. 4 i 31, co do którego każdy człowiek jest przedstawicielem, strach oraz obawa o nieznane, powoduje wiele niedomówień, a stare przekonania, mogą ograniczać umysł, wbrew rozsądkowi.

 

 1. Naród podejmuje działania, by żaden człowiek nie stracił wynagrodzenia, gdyż co do tego co się stało, nie ma win, gdyż te same działania przeciwdziałające i ograniczające na polach krzywd i nieświadomości oraz przyzwoleń i nadużyć (załączenie  nr 1, 6 oraz 39), służą każdemu kto pracuje, bez względu na zawód oraz działalność. Daje to możliwość każdemu zachowania majątku i godności, zgodnie z zaproponowanym przez Naród Precedensem nr 01-02/PN/05, zgodnie z zaproponowaną ścieżką rehabilitacji, terapii oraz resocjalizacji.

 

 1. Alternatywa opieki, odciążania i uwalniania, jest dostosowywana do potrzeb każdego z uczestników Ścieżek tzw. Terapia Narodu (terapia.narodu.pl) i Rehabilitacja Narodu (rehabilitacja.narodu.pl), a wszelkie formy współpracy, zapewniają programy współpracy dla ludzi odzyskujących świadomość m.in. Urzędy.Zycia.pl.

 

           

       W wyniku zaprzestania działań krzywdzących istnieje możliwość:

 

 1. Zupełnego odciążenia tych firm od spraw krzywdzących ludzi żywych, na poczet zmiany kierunku działania na ten legalny, czyli skierowane w obronie człowieka,

 

 1. Zaproponowania już istniejących legalizacji firmy przy legalnie działającym sądzie wyjątkowym, zgodnie z art. 175 p. 1-2 tzw. Konstytucji RP, w tym także wykonywania działalności we współpracy z sądami powszechnymi, dokonującymi działań na rzecz człowieka, zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

 

 1. Ograniczenia form podatkowych oraz rozliczeniowych do zupełnego minimum, które pozwalają na uwolnienie się od zbędnej formalizacji i realizację spraw, które wspomagać będą dążenia rodzin do polepszenia relacji, pozbawienia uzależnień naszych dzieci, a tym samym ograniczenia przypadków tzw. zachorowań na neurologiczne problemy. Uniezależnienia od sytuacji lękowych, wskutek uzyskania dostępu do alternatywnych form wsparcia dla całych rodzin i skierowanie się na rehabilitację, która doprowadza ludzi do spokoju wewnętrznego, satysfakcji z życia,

 

 1. Stabilizacja prawna, dotyczy regulacji międzynarodowych, w ramach których będzie możliwa kontynuacja działań ONZ, gdyż jako Rdzenni, mamy możliwość usuwania skutków działań grup przestępczych, które krzywdziły nasze rodziny, w tym stosując szereg metod ograniczających nawet wiedzę o tym, a które z art. 58, 60, 82-86 k.c. dają możliwość każdemu człowiekowi na mocy precedensu zasadniczego nr 01-02/PN/05, odzyskania:

 

 • należności zapłaconych rat kredytowych
 • nadpłat tzw. ubezpieczeń za pojazdy i przestrzenie domowe
 • kosztów leczenia dziecka, zwierzęcia, rodzica
 • nadpłaconych podatków oraz składek ZUS
 • możliwości otrzymania 1 ha dla rodziny, by żyć swobodniej
 • pełni sprawności w rodzinie, w ramach działań terapeutycznych
 • swobody podejmowania decyzji, w tym uwalniania się od odgraniczeń

 

wróć do strony z załączeniami