Załączenie nr 57 – Pojmowanie człowieka

Załączenie nr 57 – Pojmowanie człowieka, jako reprezentacji świadomości

  1. Pojmowanie człowieka jako ciało jest powiązane z kultem ciała propagowanym m.in przez lekarzy, naukowców, studia urody. Człowiek pojawia się u rodziny na tym świecie z chwilą poczęcia, natomiast tzw, śmierć jest tyko etapem podróży zwanej życiem. Ten kto zaprzecza temu zaprzecza sobie i tak uczyniono ludzkości by zapomniała kim prawdziwie jesteśmy jako życie, miłość wolność, prawda. Uśmiercanie życia przez martwe fikcje jest fikcją, która tak samo jak ma początek ma też swój koniec. Dlatego życie jako obecność jest bez konieczności się usprawiedliwiania.

    Każdy człowiek, jako istota żywa, zwraca się godnością człowieka a nie tzw. imieniem i nazwiskiem, co ma jednocześnie sprzyjać uwolnieniu, o które występuje człowiek i tylko w takiej formie może być wystosowane, z pominięciem wszystkich tzw. przepisów dotyczących tzw. osób. Zawiadamiamy, iż działając jako Naród, Narodowe Instytucje, Rdzenni, czynimy to m.in. na mocy art. 58, 60 oraz 82-86 k.c. stwierdzających brak ważności czynności cywilno-prawnych, które jedyne służyć mogły wolności człowieka, którego prawa określa m.in. art. 4 i 31 tzw. ustawy zasadniczej.

    Człowiek posiada godność, wynikającą z duchowości istoty, którą jesteśmy jako ludzie. Każdy tzw. przedsiębiorca, każdy tzw. urzędnik, tzw. nauczyciel, tzw. pracownik służby, w tym tzw. sądów itd…, ma możliwość bez konieczności utraty tzw. pracy, przyznać się do swojego człowieczeństwa. Wobec powyższego, istnieje możliwość legalizacji zatrudnienia, gdyż jako tzw. osoba fizyczna, tzw. umowa bez ważności nawet jej przesłanek, tzw. stanowisko pracy czy funkcja nie miało miejsca. W tym celu należy się zwrócić do Narodowych Instytucji które wskazując, inspirując oraz rehabilitując, dokonują weryfikacji oraz wszelkich działań na rzecz rodzin, Narodu, a także naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

wróć do strony z załączeniami