Sprawa / spotkanie mediacyjne przeciwko tzw. Sędziemu Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim

Nr sprawy: URN/SApPIG/dDS/02/12/2022

  • Prowadzący/a: Prezes Sądu Arbitrażowego / Arbiter / Mediator Narodu i Sędzia Pokoju Trybunału Narodowego, Pan Roberta Paliga z Rodu Paliga
  • Podejrzany/a: Sz. Pan/Pani Joanna Harazin- fikcja osoby fiz: Sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim
  • Pokrzywdzony/a: Leszek Patalas z rodu Patalas
  • Mediator / Rzecznik Narodu: Paweł Karol Materka z Rodu Materka

Występując jako Suwereni, w ramach zawiązanej Unii Rdzennych Narodów, Międzynarodowego Zrzeszenia Sądów Arbitrażowych, korzystając z praw człowieka żywego i ludów rdzennych i broniący prawdą z miłości do swoich Rodzin życia i godności oraz wolności każdego Człowieka żywego Duchem z Duszy, Ciałem z krwi i kości, m.in. na podstawie art. 4 i 31, tzw. Konstytucji RP, w związku ze sprawą / zdarzeniem / podejrzeniem / wykroczeniem przeciwko pokrzywdzonemu i w Jego / Jej obronie.

TERMIN: 15.12.2022 r., godz. 18:30 FORMA: ON-LINE

Ustalenia: Fikcja prawna, korporacja nie ma prawa dokonywać żadnych czynności nad człowiekiem żywym, dodatkowo otrutym i oszukanym, ani krzywdzić Go w żaden sposób. Nieobecność fikcji korporacyjnej, a także nie zgłoszenie nieobecności, będzie potraktowane o ignorancji oraz wyborze ścieżki dotyczącej sądzenia jej jako korporacji. Wezwanie złożono prawidłowo, gdyż jest to tzw. urzędnik, któremu płaci się z pieniędzy narodowych, więc o ile nie miał w czasie złożenia na email. tzw. urzędu zwolnienia lekarskiego, korespondencję odebrał. W związku z ew. nieobecnością, sprawa zostanie skierowana sprawę na drogę powództwa z trzema sędziami, z ustaleniem odszkodowania na drodze egzekucji komorniczej wg tab. odszkodowań międzynarodowych jak dla korporacji, fikcji osoby fizycznej. W razie nieobecności, zostaje podjęta decyzja ostateczna, od której można odwołać się drogą mailową na sad@lachicki.pl w ciągu 3 dni, wyłącznie na podstawie tzw. przepisów prawa, które służą wolności człowieka żywego, zgodnych z art. 4 i 31 Konstytucji RP, Prawa Naturalnego, Precedensów i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innych przepisów zgodnych z tymi prawami i faktami (prawdą).

Link do sprawy: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *