Zachodniopomorskie
Korporacja Urząd Miasta Pyrzyce

Korporacja Urząd Miasta Pyrzyce

Spotkanie / Rozprawa (w oparciu o Zaproszenie / Wezwanie), pierwsze spotkanie mediacyjne, w oparciu o precedensy 01/PN/.

 • TERMIN: 08.12.2022 r., godz. 16:00 – tzw. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, nr sprawy: URN/LSA/01/11/2022 (jako korporacja wkorporowana osobowo / człowiek żywy)

 • TERMIN: 08.12.2022 r., godz. 17:00 – tzw. Burmistrz Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (jako tzw. przełożony) nr sprawy: URN/LSA/02/11/2022 (jako korporacja wkorporowana prawnie / człowiek żywy)
 • FORMA: ON-LINE

Sprawa dotyczy stosowania przymusu rejestracji dzieci w urzędzie, rozstrzygnięcia o handlu ludźmi oraz technik inwigilacji stosowanych na ludziach żywych, stosowania praktyk przesłuchań, wymuszeń, nachodzenia w domu, nasyłania służb, opieki publicznej, nadużycia władzy oraz wielu innych. Niestawienie się na spotkanie / rozprawę, a także nie powiadomienie o nieobecności, nie wstrzymuje procedury, traktowane będzie jako wybór opcji (rozprawa).

postawione zarzuty:

 • art 190a, k.k

 • art 115 § 22. k.k.

 • art 255 k.k.

 • art. 22 § 1 k.k.

 • art. 286 § 1 tzw. k.k.

 • art. 189a tzw. k.k.

 • art. 130 § 3 kk

 • art. 231 k.k.

Link do sprawy: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *